Проведе се заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" № 1”

15
окт
2018
Проведе се заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл.

ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

В Деня на българската община 12 октомври и в навечерието на 150-та годишнина от обявяването на Троян за град беше открита обновената сграда на троянската администрация. В нея се помещават и Районен съд - Троян, Районна прокуратура – Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“. Проектът е реализиран в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020".

Проектът е на обща стойност 956 582,66 лв., от които 796 882,91 лв. европейско съфинансиране, 140 626,40 лв. национално съфинансиране и 19 073,35 лв. съфинансиране от Община Троян.

На заключителната пресконференция по проекта присъстваха кметът на община Троян – г-жа Донка Михайлова, г-н Петко Пенков  - председател на Общински съвет –Троян, инж. Полина Павлова – ръководител на проекта, представители на фирми изпълнители, ползватели на сградата, медии и граждани.

Събитието започна с прожекцията на клип „150-години град Троян“, посветен на юбилея на града.

ИСКРЕНО се радвам, че в този ден символично откриваме след продължилия твърде дълго ремонт обновената сграда на Община Троян, която очевидно подобри своята енергийна ефективност и своите експлоатационни качества. Едно доста трудно занимание, но въпреки всичко ние работихме в сградата през цялото време. Горда съм да кажа, че нито един гражданин не бе оставен необслужен по време на целия този дълъг процес“, това каза в приветствието си кметът на града Донка Михайлова.

Ръководителят на проекта – инж. Полина Павлова, направи кратък анонс на изпълнените по проекта дейности, включващи: топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация, ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрива, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, структурно окабеляване, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка, изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата, като посочи че най-голямото предизвикателство за всички участници в строителния процес е обстоятелството, че изпълнението на работите е извършено при работещи и извършващи дейността си институции. Г-жа Павлова представи крайните резултати и постигнатия ефект от реализирането на заложените дейности, като изтъкна значението на проекта не само за намаляване разходите за енергия и понижаване годишното потребление на енергия, а неговия основен принос за намаляване на емисиите на парникови газове, което ще осигури по-добро качество на въздуха, на условията за живот и работна среда в Троян, като повиши цялостната атрактивност на града и стимулира хората да останат и търсят малкия град като по-добро място за живот. От друга страна подобрените експлоатационни характеристики на сградата ще облекчат нейната поддръжка и управление и ще създадат предпоставки за предоставяне на по-добри и допълнителни услуги.

Пресконференцията приключи с откриване от кмета и ръководителя на проекта на обозначителна табела на входа на сградата - символичен знак, че обновената сграда е една от 15-те сгради, посветени на 150-та годишнина от обяваването на Троян за град.

Последна промяна: 07:49:26, 21 януари 2021
Разглеждания: 46

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top