Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проведе се заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" № 1”

15
Окт
2018
BCD_9596.jpg

ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

В Деня на българската община 12 октомври и в навечерието на 150-та годишнина от обявяването на Троян за град беше открита обновената сграда на троянската администрация. В нея се помещават и Районен съд - Троян, Районна прокуратура – Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“. Проектът е реализиран в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020".

Проектът е на обща стойност 956 582,66 лв., от които 796 882,91 лв. европейско съфинансиране, 140 626,40 лв. национално съфинансиране и 19 073,35 лв. съфинансиране от Община Троян.

На заключителната пресконференция по проекта присъстваха кметът на община Троян – г-жа Донка Михайлова, г-н Петко Пенков  - председател на Общински съвет –Троян, инж. Полина Павлова – ръководител на проекта, представители на фирми изпълнители, ползватели на сградата, медии и граждани.

Събитието започна с прожекцията на клип „150-години град Троян“, посветен на юбилея на града.

ИСКРЕНО се радвам, че в този ден символично откриваме след продължилия твърде дълго ремонт обновената сграда на Община Троян, която очевидно подобри своята енергийна ефективност и своите експлоатационни качества. Едно доста трудно занимание, но въпреки всичко ние работихме в сградата през цялото време. Горда съм да кажа, че нито един гражданин не бе оставен необслужен по време на целия този дълъг процес“, това каза в приветствието си кметът на града Донка Михайлова.

Ръководителят на проекта – инж. Полина Павлова, направи кратък анонс на изпълнените по проекта дейности, включващи: топлинно изолиране на външните стени и покрива, подмяна и ремонт на фасадната дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация, ремонт вътрешни помещения, ремонт на покрива, възстановяване на дефектирали участъци от елементи от конструкцията на сградата, ремонт и подмяна на ел. инсталацията и осветителните тела, структурно окабеляване, ревизия на ВиК инсталацията, изграждане на пожароизвестяване, заземителна и мълниезащитна инсталация, почистване на фасадната облицовка, изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата, като посочи че най-голямото предизвикателство за всички участници в строителния процес е обстоятелството, че изпълнението на работите е извършено при работещи и извършващи дейността си институции. Г-жа Павлова представи крайните резултати и постигнатия ефект от реализирането на заложените дейности, като изтъкна значението на проекта не само за намаляване разходите за енергия и понижаване годишното потребление на енергия, а неговия основен принос за намаляване на емисиите на парникови газове, което ще осигури по-добро качество на въздуха, на условията за живот и работна среда в Троян, като повиши цялостната атрактивност на града и стимулира хората да останат и търсят малкия град като по-добро място за живот. От друга страна подобрените експлоатационни характеристики на сградата ще облекчат нейната поддръжка и управление и ще създадат предпоставки за предоставяне на по-добри и допълнителни услуги.

Пресконференцията приключи с откриване от кмета и ръководителя на проекта на обозначителна табела на входа на сградата - символичен знак, че обновената сграда е една от 15-те сгради, посветени на 150-та годишнина от обяваването на Троян за град.

Последна промяна: 07:49, 21 Януари 2021
Разглеждания: 422

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook