Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда 73198.509.95.1, включваща търговска зала и две сервизни помещения с обща площ 41,25 кв.м.

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

       На основание заповед №1406/ 21.10.2022 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда 73198.509.95.1, включваща търговска зала и две сервизни помещения с обща площ 41,25 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 190 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 07.11.2022 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 07.11.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 07.11.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 07.11.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 08.11.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе пореден търг на 15.11.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 14.11.2022 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 08:10, 27 Октомври 2022
Разглеждания: 409

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook