Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2023 г.

12
Май
2023
Общинска програма „Обществен форум за реализация на…

Приключи приемането от Община Троян на проекти по една от предпочитаните троянци програми – програма „Обществен форум“. В определения от Общината срок са подадени 12 проекта на обща стойност 58 440 лв., от които 37 432 лв. искано финансиране от програмата.

Техни податели са 5 кметства (Дебнево, Шипково, Врабево, Черни Осъм и Борима), 5 читалища (Чифлик, Врабево, Орешак, Гумощник, Дълбок дол), Природонаучния музей в Черни Осъм и Младежка неформална група от Шипково.

Постъпилите проекти са свързани с благоустройствени мероприятия – закупуване и монтаж на беседки, навес, перголи, шадраван, ремонт на чешма, закупуване на паркови маси, пейки, фитнес уреди, кошчета за отпадъци, обемни букви, стойки за паркиране на велосипеди, почистване и затревяване на терени.

Предстои експерти от общинската администрация да разгледат обстойно подадените проектни предложения за тяхното съответствия с изискванията на поканата. Допуснатите за обсъждане проектни предложения ще бъдат класирани на предварително обявен обществен форум.

Важно е да се отбележи, че създаваните по програмата публично-частни партньорства имат голям принос към идентифициране на непосредствените потребности на различните общности  и тяхното удовлетворяване за подобряване на жизнената среда.

 

Програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ се обявява всяка година в продължение вече 23 години.

Целта на програмата е да съфинансира от общинския бюджет проекти на граждани, граждански организации, неформални групи и други структури, насочени към подпомагане развитието на местната територия и общност. Интересът към нея през годините е постоянен.

Допустими кандидати по програмата са: неформални структури на гражданското общество; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост; читалища; културни институции; църковни настоятелства; училища и детски градини; юридически лица и физически лица, кметства и кметски наместничества.

Общият бюджет на програмата за 2023 г. е 30 000 лв. Исканото финансиране не може да надвишава 70 % от общата стойност на проектното предложение, но не повече от 4 550 лв.

Кандидатите следва да осигурят минимум 30% собствен принос, от които до 50% може да е нефинансово участие, остойностено по съответния ред.

За проектни предложения, свързани с освежаване на детски площадки и обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове, градини, улично озеленяване, площади), нефинансовото участие на кандидата може да е до 100% от собствения принос.

 

 
Последна промяна: 11:12, 12 Май 2023
Разглеждания: 384

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook