Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обществено обсъждане на Стратегическа рамка за развитие на образованието 2021-2030г

15
Юни
2021
Стратегическа рамка за развитие на образованието

По инициатива на общинска администрация на 10.06.2021 г.,  в салона на община Троян се проведе обществено обсъждане на проектите на Стратегическа рамка за развитие на образованието (2021-2030 г.) и План за изпълнението ѝ през първия етап 2021-2024 г.

В обсъждането се включиха представители на администрацията, образователните институции, обществените съвети, членове на постоянната комисия “Образование, спорт, култура и граждански организации” към ОбС - Троян , представители на медиите и граждани.  Събитието бе ръководено от г-жа Михайлова – кмет на община Троян, а специален гост бе г-н Милко Недялков – заместник – областен управител на област Ловеч.  Проектите на документите бяха презентирани от г-жа Русенова – заместник – кмет на община Троян с ресор „Образование,  култура, социални и младежки дейности“ .

Третият по ред след 2005 г. стратегически документ за развитие на образованието в  община Троян показва последователната политика на различните общински ръководства в тази сфера и приоритетната им грижа за децата на Троян. Стратегическата рамка обхваща значителен период - от 2021 г. до 2030 г. – и представя визията, целите и приоритетите за развитие на образованието на територията на общината в следващите години, основани на  успешните образователни политики  и  дългогодишни добри практики, свързани с обхвата на децата в задължителна предучилищна  и училищна възраст; със стремежа към въвеждане на различни образователни иновации в училищата;  с постиженията в здравословното хранене на децата от 0 до 7 год.; балансираното разпределение и разходване на финансовите ресурси на база делегирани бюджети; ежегодното финансиране от държавния и общинския бюджет на безплатния транспорт за деца и ученици,  учебници и учебни помагала, дофинансиране на маломерни и слети паралелки, средищни и защитени училища; подкрепата за деца и ученици с изявени дарби, абитуриенти - сираци, полусираци и в тежко материално положение; поддръжката в добро състояние на материалната база, целодневната организация на учебния ден; запазените  услуги  столово хранене, нощуваща група, издръжка на плувен басейн, „Училище сред природата“ и др.

Г-жа Русенова представи акцентите за дейностите в плана за първия период (2021-24 г.), които включват надграждане и развитие на добрите практики и нови дейности като: модернизиране на образователна инфраструктура и среда във всички институции  на територията на общината; осигуряване на ефективен и качествен учебен процес чрез възможностите за дигитализация на образованието; гъвкавост на образователната система, както в посока на приема на деца в детските градини и ученици в училищата, така и при развитие на професионалното образование и възможностите за успешна реализация на пазара на труда; развитие на училищните общности и сътрудничеството между образователните институции и родителите; привличане и задържане на квалифицирани педагогически кадри; осъществяване ценностите на приобщаващото образование и осигуряване на позитивна подкрепяща среда в институциите и др.

След отправени въпроси и изказвания от г-жа Ангелинка Иванова – старши учител по БЕЛ и  г-н Васил Радойчевски - член на постоянната комисия “Образование, спорт, култура и граждански организации” постъпи и предложение от г-н Николай Цанков (Матев) за сформиране на спортна паралелка, която да обхване учениците, желаещи  да продължат своето образование в тази посока. Предложението ще бъде  включено в проекта на документите, които ще бъдат внесени за разглеждане  на сесията на Общински съвет.

Стратегическата рамка ще бъде изпълнявана чрез три последователно разработени плана за изпълнението й  с възможност за актуализиране  след всеки етап.

В края на срещата г-н Милко Недялков изказа задоволството си от представения документ, който отговаря на специфичните потребности на образователните институции в региона и дава възможност за по-нататъшно успешно развитие на образователната система в община Троян.

Последна промяна: 09:34, 15 Юни 2021
Разглеждания: 662

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook