Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за градската среда определя изискванията за облика на градските пространства

Представяме Ви Проект на Наредба за градската среда на гр. Троян. Той е публикуван на официалната страница на Община Троян за обществено обсъждане. Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, техните компоненти и елементи на територията на град Троян по отношение на техния архитектурен облик, дизайн и цветово оформление.

За целите на Наредбата, територията на гр. Троян е разделена на осем района, за които са определени художествени изисквания. В Приложение № 2 към Наредбата са разработени цветови стандарти за отделните райони, така че всеки от тях да се отличава със собствена визия. Стандартите задават доминираща гама цветови решения, които определят общия облик на района, но дават голяма свобода при оформлението на конкретните сгради, постройки и елементи.

            Усилията на общинската администрация за създаване на такива правила започнаха още със стартиране изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност през 2016 г. Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Троян взе решение, с което за голяма част от кварталите на града (предимно тези със заявен интерес за участие в Програмата) беше определена характерна, доминираща гама цветови решения.

Приетото решение се прилагаше и при последвалите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Но обхватът на решението на ОЕСУТ не беше достатъчен за създаване на един цялостен облик на града.

Предложеният проект за наредба е разширен и коментира всестранно облика на компонентите на градската среда. Това са всички частни и публични обекти –  архитектурни ансамбли, преместваеми обекти, сгради и постройки, фасади или части от тях, огради, технически и други съоръжения, декоративно-монументални обекти, озеленени и пешеходни площи и други, които формират градско пространството и оказват визуално въздействие за постигане на неговия уникален архитектурно-художествен облик. Зададени са художествени изисквания, съобразени със спецификата на сградния фонд на гр. Троян. Обърнато е внимание на всички знакови за града места – централни части и основни автомобилни и пешеходни артерии.

Създаването на подобна наредба ще допринесе и за по-доброто класиране на сдруженията на етажната собственост, подготвящи документи за участие по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ , подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Припомняме, че процедурата е чрез подбор на проектни предложения, обхваща цялата страна и съгласно одобрената методика за оценка, приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестиции за енергийна ефективност, в съчетание с мерки, които допринасят за общия архитектурен облик на града, в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания.

Надяваме се, че наредбата ще бъде добре възприета от обществеността. Спазването ѝ ще даде характерен и запомнящ се облик на града и ще повиши атрактивността му  за туристите и за постоянните жители. С течение на времето очакваме да станат лесно разпознаваеми зоните на града, които са създадени в съответствие с устройствените  планове и др. деления.

Последна промяна: 10:25, 2 Май 2023
Разглеждания: 315

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook