Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

15-ти март 2022 г. – Световен ден на социалната работа

15
Мар
2022
15-ти март 2022 г. – Световен ден…

Днес поздравяваме всички социални работници и всички специалисти, работещи за подобряване благосъстоянието на хората в нужда! Бъдете здрави, упорити, отзивчиви и отворени към проблемите на хората. Благодаря ви за професионализма и отговорността в преодоляването на ежедневните предизвикателства. Бъдете отдадени на работата – слушайте, подкрепяйте, помагайте, променяйте, сближавайте и овластявайте хората!  Те имат нужда от вас, а обществото има нужда от солидарност и взаимопомощ!

В световен мащаб денят отбелязва правата на човека и социалното развитие, справедливостта и осигуряването на ресурси за подобряване качеството на живот на хората. Чества се в знак на признателност към труда и грижата на социалните работници към нуждаещите се.

Световният ден на социалната работа се отбелязва всеки трети вторник на месец март в израз на признание към постиженията на социалните работници по целия свят.

Община Троян отбелязва деня с един кратък обзор в развитието на първата социална услуга в общината и какви услуги предоставяме днес.  

През 1982 г.  е създадена първата социална услуга в Община Троян - Домашен социален патронаж. Храната се е приготвяла в кухнята на Общинската болница в града и се е разнасяла с линейките на Бърза медицинска помощ. В периода от 1986 г. до 1990 г. са разкрити филиали на услугата в селата Дълбок дол, Врабево, Добродан, Дебнево и Голяма Желязна. През 1991 г. преминава към новосъздадената структура Общински център за социални грижи – Троян (днешната Дирекция „Социално подпомагане – Троян, структура на Агенция за социално подпомагане), като остават да функционират филиалите в селата Дълбок дол и Врабево, които обслужват 11 населени места.

С промени в Закона за социалното подпомагане, считано от 01.01.2003 г. Домашен социален патронаж преминава за управление на кмета на общината, като се финансира чрез общинския бюджет като дейност общинска отговорност. Капацитетът на услугата е 150 места, като персоналът е наброявал 18 щатни бройки – управител, счетоводител, касиер-домакин, домакин-снабдител, социален работник, медицинска сестра – калкулант, шофьори, готвачи, санитари. Услугата е предоставяла освен храна, медицинско наблюдение, социално включване, почистване и пазаруване. В последствие е закрит филиалът в с. Дълбок дол и остават единствено кухнята в гр. Троян и филиалът в с. Врабево.

През годините са закрити и тези филиали и приготвянето на храната се е осъществявало в една кухня в с. Добродан, която е осигурявала храна и на потребителите на новосъздадената социална услуга Дом за стари хора.

Към момент услугата се предоставя на територия на цялата общината, като осигурява ежедневно храна на 260 възрастни лица и хора с увреждания. Храната се приготвя в кухнята в с. Добродан от 7,5 щатни бройки – управител, счетоводител, домакин, готвачи, работник кухня и 3-ма шофьори.

Към момента социалните услуги на територията на общината са над 13, финансирани от общинския и държавния бюджет и чрез проектно финансиране – Дом за стари хора, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, Защитено жилище за лица с физически увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, Интегрирани здравно-социални услуги, Приемна грижа, Център за обществена подкрепа, Център за временно настаняване, Асистентска подкрепа, Лична помощ, Обществена трапезария, Домашен социален патронаж. В тях работят 6 ръководители, 48 специалисти – социални работници, психолози, логопед, специални педагози, рехабилитатори, лекари, медицински персонал, трудотерапевт, 26 социални асистента и  санитари, 180 лични асистента, 13 лица общ персонал – шофьори, касиер-домакин, счетоводител, хигиенисти, общ работник и огняри. Капацитетът на услугите и заетостта е малко над 1060 обслужвани лица.

Погледът на общината е ориентиран към разширяване мрежата на социалните услуги. В момента се изгражда материална база за предоставяне на социалните услуги: Център загрижа за лица с умствена изостаналост с капацитет 15 места, Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 места, Дневен център за грижа за лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места дневна грижа и 4 места заместваща грижа.

Последна промяна: 17:12, 15 Март 2022
Разглеждания: 1307

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook