Новини

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030…

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.

Г-жа Розалина Русенова и инж. Мария Василева запознаха присъстващите с основната цел на проекта, която е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение…

Община Троян стартира проект №…

Община Троян стартира проект № BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, Община Троян“

Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 569 957,35  лв., от които 484 463,75 лв. съфинансиране от ЕФРР и 85 493,60 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 21.10.2020 г. до 21.10.2022 г.

Община Троян стартира проект №…

Община Троян стартира проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на МЖС в гр. Троян с адреси: ул. "В. Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Хр. Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23

ПОКАНА   Уважаеми дами и господа,   Имам удоволствието да Ви поканя най-сърдечно на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 11,00 ч. на Встъпителна пресконференция и първа копка по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к.…

Покана за официална церемония „Откриване…

Покана за официална церемония „Откриване на обект“ по проект: АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005

„Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура(инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“

Напредва санирането на 10 многофамилни…

Напредва санирането на 10 многофамилни жилищни сгради в Троян

На провелото се днес, 15 април, публично събитие официално беше даден старт на строително-монтажните дейности за повишаване енергийната ефективност на сградата в ж.к. „Черногор“ № 16, 18, 20 („Арда, Марица, Тунджа“).

На 09.04.2021 г. от 11:00…

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Троян, Ж.К. „Лъгът“ бл. №11 „Хисар“ община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: Ж. К. „Лъгът”, бл. 11 „Хисар”; Ж. К. „Младост”, бл.5

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони…

Подкрепа за малки  предприятия с…

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Информираме Ви, че Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обяви процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

Два нови проекта бяха подадени…

Два нови проекта бяха подадени по обявената от „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ нова процедура

През настоящата седмица Община Троян подаде проектно предложение за „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“ по обявената от Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top