Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Новини

Проекти, за които предстои подписване…

Проекти, за които предстои подписване на споразумения с МРРБ за финансиране и изпълнение

На 14.03.2024 г. Община Троян подписа споразумения с МРРБ за финансиране изпълнението на първите пет проекта на обща стойност 10 530 000 лв. от общо одобрените двадесет и пет с приемането на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. Това са проектите: „Реконструкция на централна градска зона - Троян: площад…

Удължен е срокът за кандидатстване…

Удължен е срокът за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Етап II

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Със заповед №РД-02-14-37 от 16.01.2023 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Припомняме, че крайни получатели по процедурата са…

Община Троян приключи проект „Повишаване…

Община Троян приключи проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; Ж. К. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №

На 24.08.2023 г./четвъртък/ от 10.30 ч. в град Троян, пред МЖС на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7 се проведе официална церемония „Откриване на обекта“. На събитието присъстваха представители на Областен информационен център - Ловеч, общинската администрация, журналисти и граждани, живеещи в обновените сгради. Инж. Мария Василева - ръководител проект…

Общинска програма „Обществен форум за…

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2023 г.

Приключи приемането от Община Троян на проекти по една от предпочитаните троянци програми – програма „Обществен форум“. В определения от Общината срок са подадени 12 проекта на обща стойност 58 440 лв., от които 37 432 лв. искано финансиране от програмата. Техни податели са 5 кметства (Дебнево, Шипково, Врабево, Черни…

Продължава интензивната подготовка на проектни…

Продължава интензивната подготовка на проектни предложения за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

В регламентирания краен срок до 10.05.2023 г. за представяне на изискуемите документи от друженията на собствениците, в администрацията постъпиха 15 бр. заявления за участие в процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сградите обхващат 559 жилища, а също и стопански обекти. Очакваната…

11 място за проекта на…

11 място за проекта на община Троян „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян, намиращи се в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм“

На 20.04.2023 г. в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на Европейските средства в България беше публикуван списък с резултатите от класирането на проектите по процедура BG-RRP-4.025 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1 на Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът…

Общинска програма „Обществен форум за…

Общинска програма „Обществен форум за реализация на Партньорски проекти“, 2023 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Независимо от непрекъснато променящата се политическа и икономическа обстановка в страната, Община Троян остава последователна в действията и намеренията си за повишаване на качеството на живот на територията на общината и за утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт.…

Информационна среща разясняване кандидатстването за…

Информационна среща разясняване кандидатстването за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Община Троян отправя покана към заинтересованите жители за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Срещата ще се състои…

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност…

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,             В продължение на десет години, Община Троян осъществява последователни действия в сектор енергийна политика, най-вече в частта на подобряване на енергийните характеристики на сградите – публични и частни. През този период бяха обновени повече от 16 публични сгради в областта на образованието, културата, държавната и общинската администрация.…

Информация  за енергийна ефективност на…

Информация за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

И Н Ф О Р М А Ц И Я за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Предвид изключителния интерес към програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, която ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), представяме на Вашето внимание информацията, с която…

„Изграждане на Център за грижа…

„Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“ на втория етаж на ремонтираната поликлиника

В изградената материална база на втория етаж в новата поликлиника по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, финансиран по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 ще се предоставя новата за общината социалната услуга от резидентен тип за 15 пълнолетни лица с умствена…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook