Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Новини

Община Троян ще подаде две…

Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

В края на месец януари 2022 г., сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура № BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане…

Приключи процедурата за прием на…

Приключи процедурата за прием на проектни предложения по общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2022 г.

През над двете десетилетия на своето съществуване, общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“  остави трайни следи в живота на община Троян. Стотици са инициативите на гражданите и организациите във всички населени места, подобрили градската среда, почистили и облагородили терени, създали културни събития, образователни прояви и др. Интересът…

Етапно състояние на изпълнението на…

Етапно състояние на изпълнението на програмата за енергийна ефективност на жилищата

Припомняме, че през месец септември 2020 г. финансиране по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на ОПРР 2014-2020 г. получиха 10 бр. сгради на територията на гр. Троян, включващи 329 бр. самостоятелно жилища и 9 бр. партерни помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030…

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.

Г-жа Розалина Русенова и инж. Мария Василева запознаха присъстващите с основната цел на проекта, която е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение…

Община Троян стартира проект №…

Община Троян стартира проект № BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, Община Троян“

Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 569 957,35  лв., от които 484 463,75 лв. съфинансиране от ЕФРР и 85 493,60 лв. Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24 месеца от 21.10.2020 г. до 21.10.2022 г.

Община Троян стартира проект №…

Община Троян стартира проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на МЖС в гр. Троян с адреси: ул. "В. Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Хр. Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23

ПОКАНА   Уважаеми дами и господа,   Имам удоволствието да Ви поканя най-сърдечно на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 11,00 ч. на Встъпителна пресконференция и първа копка по проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к.…

Покана за официална церемония „Откриване…

Покана за официална церемония „Откриване на обект“ по проект: АДБФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0005

„Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура(инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“

Напредва санирането на 10 многофамилни…

Напредва санирането на 10 многофамилни жилищни сгради в Троян

На провелото се днес, 15 април, публично събитие официално беше даден старт на строително-монтажните дейности за повишаване енергийната ефективност на сградата в ж.к. „Черногор“ № 16, 18, 20 („Арда, Марица, Тунджа“).

На 09.04.2021 г. от 11:00…

На 09.04.2021 г. от 11:00 ч. в гр. Троян, Ж.К. „Лъгът“ бл. №11 „Хисар“ община Троян стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: Ж. К. „Лъгът”, бл. 11 „Хисар”; Ж. К. „Младост”, бл.5

Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрова в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони…

Подкрепа за малки  предприятия с…

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Информираме Ви, че Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обяви процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.

Два нови проекта бяха подадени…

Два нови проекта бяха подадени по обявената от „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ нова процедура

През настоящата седмица Община Троян подаде проектно предложение за „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“ по обявената от Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“, процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook