Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Новини

Информационна среща разясняване кандидатстването за…

Информационна среща разясняване кандидатстването за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Община Троян отправя покана към заинтересованите жители за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Срещата ще се състои…

Информация  за енергийна ефективност на…

Информация за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

И Н Ф О Р М А Ц И Я за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Предвид изключителния интерес към програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, която ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), представяме на Вашето внимание информацията, с която…

„Изграждане на Център за грижа…

„Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“ на втория етаж на ремонтираната поликлиника

В изградената материална база на втория етаж в новата поликлиника по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, финансиран по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 ще се предоставя новата за общината социалната услуга от резидентен тип за 15 пълнолетни лица с умствена…

Община Троян реализира проект №bg16rfop001-5.002-0028…

Община Троян реализира проект №bg16rfop001-5.002-0028 „Изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“

На 13.09.2022 г. в гр. Троян се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която…

Общинска програма „Обществен форум за…

Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“, 2022 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През месец април, за 22-ра поредна година, Община Троян обяви покана за подаване на проектни предложения по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”, чиято цел е утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество и местната власт, чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено…

Целева програма  „Подобряване на материалната…

Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022

Проект  „Оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Троян“ Договор за съвместна дейност: РД-04-110/21.12.2021 г. Бенефициент: Община Троян. Договорът финансира закупуване на оборудване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Троян . Основна цел на проекта е подновяване на материалната база на социалната услуга „Домашен…

Община Троян ще подаде две…

Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

В края на месец януари 2022 г., сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура № BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане…

Приключи процедурата за прием на…

Приключи процедурата за прием на проектни предложения по общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2022 г.

През над двете десетилетия на своето съществуване, общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“  остави трайни следи в живота на община Троян. Стотици са инициативите на гражданите и организациите във всички населени места, подобрили градската среда, почистили и облагородили терени, създали културни събития, образователни прояви и др. Интересът…

Етапно състояние на изпълнението на…

Етапно състояние на изпълнението на програмата за енергийна ефективност на жилищата

Припомняме, че през месец септември 2020 г. финансиране по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на ОПРР 2014-2020 г. получиха 10 бр. сгради на територията на гр. Троян, включващи 329 бр. самостоятелно жилища и 9 бр. партерни помещения, в които се извършва стопанска дейност.

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030…

Община Троян стартира проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.

Г-жа Розалина Русенова и инж. Мария Василева запознаха присъстващите с основната цел на проекта, която е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook