Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Новини

Приет е Бюджет 2024 на…

Приет е Бюджет 2024 на Община Троян

На 22-ри февруари, на своето редовното заседание, Общинският съвет прие Бюджет 2024 на Община Троян. Припомняме, че на 25-ти януари се проведе среща за публично обсъждане на Проектобюджета в салона на Община Троян. На нея бяха поканени всички общински съветници, представители на бизнеса, културните институции, граждански организации и граждани. Одобреният…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА 2024 ГОДИНА

Уважаеми съграждани,  Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на община Троян. На свое заседание през месец февруари, Общинският съвет ще разгледа проекта на бюджет на Община Троян за 2024 г. По традиция това става след проведено обществено обсъждане с гражданите. Постъпилите мнения,…

Покана за публично обсъждане на…

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Троян за 2023 година

Уважаеми съграждани,   На 28 юли Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година. При така създадената ситуация, общинска администрация ще разработи проект за общински бюджет в кратък срок, който ще  бъде представен за разглеждане от Общински съвет през м.август.   Отправяме покана към Вас…

Отчет за изпълнението на бюджета…

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Троян за 2022 г

Изминалата 2022 година бе предизвикателна и несигурна по отношение на местните финанси, но Община Троян приключи успешно финансовата година с добри показатели. Анализирайки отчета за изпълнение на бюджета за 2022 година се открояват следните основни изводи: 1. Към края на 2022 година Община Троян е в стабилно финансово състояние. 2.…

Решение за избор на изпълнител…

Решение за избор на изпълнител в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“

Р Е Ш Е Н И Е 15.12.2022 г., гр. Троян На основание т. 2.5 от Решение № 790/24.11.2022г. на Общински съвет Троян и като взех предвид Протокол от работата на комисията, назначена със 1622/12.12.2022 г.  на Кмета на Община Троян със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените…

Въпреки кризата община Троян ще…

Въпреки кризата община Троян ще изпълни планираните приходи в бюджета за 2022 година

Местните приходи са тези, с които се финансират местните политики. За първи път в Бюджета за 2022 г. след актуализация предвидените данъчни приходи са в размер на  3 602 хил. лева. Въпреки че, размерът на местните данъци и на таксата за битови отпадъци се запазват, е предвиден ръст спрямо реализираните…

Как ще работи община Троян…

Как ще работи община Троян през 2023 г., в условията на отсъствие на държавен бюджет

Изминаващата 2022 година донесе много трудности за местните власти. Една от тях бе късното приемане на държавния бюджет. Това доведе до закъсняло приемане на общинските бюджети и късно провеждане на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. Последствията са свързани с късното започване на строителството на редица…

Проектът на бюджет 2022 година…

Проектът на бюджет 2022 година е готов

На 31.03. предстои Общинският съвет да обсъди внесеният от Кмета Донка Михайлова бюджет на Община Троян за 2022 г. Бюджетът в голяма степен ще определи степента на решение на основните приоритети за развитие на общината. За поредна година бюджетът на общината нараства, като това не е за сметка на нарастване…

Покана за публично обсъждане на…

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета за 2021 година и проекта за бюджет на Община Троян за 2022 година

Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на Община Троян за 2022 г. По традиция това става след проведено обществено обсъждане с гражданите. Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на община Троян. Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим основните показатели на отчета…

Общински съвет – Троян прие…

Общински съвет – Троян прие с консенсус предложения от кмета Проект за общински бюджет за 2021 г. и отчета за предходната година

На своето февруарско заседание троянските общински съветници единодушно подкрепиха предложения от кмета г-жа Донка Михайлова Проект  на бюджет за 2021 г. и отчета за изпълнението на Бюджет 2020.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook