Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Реформиране на Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян

Наименование на проекта

Реформиране на Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян

Номер от ИСУН

BG-RRP-11.010-0012

Финансираща програма

Национален план за възстановяване и устойчивост

Срок на изпълнение

20 месеца

Дата на сключване на ДБФП

12.04.2024 г.

Стойност

1 693 945,51 лв.

Кратко описание на проекта

На територията на село Добродан, община Троян, от м. септември 2012 г. функционира социална услуга „Дом за стари хора“, делегирана от държавата дейност. Домът е разположен в двуетажна сграда - общинска собственост със застроена площ от 711 кв. м. Построен е за 28 потребители, заедно с необходимите за това административни, обслужващи и складови помещения. Материалната база разполага с 12 двойни и 4 единични стаи със самостоятелни санитарни възли. Няма осигурена достъпна среда за хора с увреждания до втория етаж на сградата. Няма видеонаблюдение на сградата и общите помещения. До сградата съществува пристройка - котелно помещение със самостоятелен вход. Социалната услуга е възложена на "Хуманност и дълголетие" ООД, гр. София. За реализиране на проектното предложение е изготвен работен проект по следните части: Архитектура, Конструкции, Електро, Водоснабдяване и канализация, Отопление, вентилация и климатизация, Енергийна ефективност, Геодезия, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и ПУСО. Проектът предвижда реформиране на Дома за стари хора в с. Добродан, така, че той да се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Предвидени са мерки за: Подобряване на енергийната ефективност на сградата за постигане най-малко на клас "В" на енергопотребление. Текущ ремонт на всички помещения. Доставка и инсталиране върху сградата на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW. Подмяна на отоплителния котел. Достъпна архитектурна среда. Благоустройство на дворното пространство. Обзавеждане и оборудване.

Дейности

  • Реформиране и модернизация на Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян, съгласно Техническия проект;
  • Осигуряване на достъпна архитектурна среда;
  • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, предписани в изготвения доклад от енергийно обследване;
  • Доставка и инсталиране върху сградата на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW;
  •  Подмяна на отоплителния котел;
  •  Благоустройство на дворно пространство
  • Закупуване на обзавеждане и оборудване, в т. ч. медицински легла, кухненско обзавеждане, стълба за рехабилитация, успоредка и др.

Статус на проекта

В процес на изпълнение

Последна промяна: 08:19, 10 Май 2024
Разглеждания: 19

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook