Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредби

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (13.03.2023 г. )

Изменена с Решение № 23/13.03.2023 г. по адм.д. № 424/2022 г. на ЛАС

Наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян (30.06.2022 г.)

приета с Решение на Общински съвет Троян № 845/20.12.2018г., отм., Решение № 682/30.06.2022 г. на ОбС – Троян

Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

Приета с Решение № 568 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Троян

Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на Община Троян (29.07.2021)

Приета с Решение на Общински съвет – Троян  №662 от 26.06.2014 г., изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян, изм. и доп. с Решение №900/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №444/29.07.2021 г. на ОбС - Троян

Наредба № 10 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Троян

(номер. доп., Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС – Троян)


(приета с Решение  №983/27.06.2019 г. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС – Троян)

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост

приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изм. и доп. с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №982/27.06.2019 г. на ОбС – Троян

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook