Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредби

Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на Община Троян (29.07.2021)

Приета с Решение на Общински съвет – Троян  №662 от 26.06.2014 г., изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян, изм. и доп. с Решение №900/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №444/29.07.2021 г. на ОбС - Троян

Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч, изм. и доп. Решение № 389/27.05.2021 г. на ОбС – Троян

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изменена и допълнена с Решение № 271/17.12.2020 г. на ОбС - Троян

Наредба № 10 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Троян

(номер. доп., Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС – Троян)


(приета с Решение  №983/27.06.2019 г. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №223/29.10.2020 г. на ОбС – Троян)

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост

приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изм. и доп. с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №982/27.06.2019 г. на ОбС – Троян

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Троян

Приета с протоколно решение № 154 от 11 септември 2008 г. на Общински съвет – Троян, изм. с Решение на ОбС – Троян № 960 / 29.05.2019 г.

Наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян

Приета с Решение на Общински съвет Троян № 845 / 20.12.2018 г.

Наредба за управление на общинските пътища в Община Троян

Приета с Решение № 361 от 30.05.2013 год. на Общински съвет – Троян, изм. и доп. с Решение №497/19.12.2013г. на ОбС – Троян, изм. с Решение №790/27.09.2018 г. на ОбС – Троян

Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

Изменена с Решение № 742/26.07.2018 г. на ОбС – Троян

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook