Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“

Наименование на проекта

„Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“

Номер от ИСУН

BG06RDNP001-19.552-0001

Финансираща програма

Програма за развитие на селските райони, чрез подхода ВОМР

МИГ - Троян, Априлци, Угърчин

Срок на изпълнение

30.06.2025 г.

Дата на сключване на ДБФП

20.07.2023 г.

Стойност

269 782,75 лв. с вкл. ДДС, в т. ч. 224818,96 лв. предоставеното съфинансиране чрез Подхода ВОМР от ПРСР и национално съфинансиране 44 963,79 лв., представляващи невъзстановим ДДС,

Кратко описание на проекта

Проектът предвижда обновяване на парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян. Парковото пространство се намира на ул. „Г. С. Раковски“ №103, непосредствено до Национално училище по приложни изкуства „Проф. Венко Колев“, гр. Троян. На територията му има четири основни алеи с асфалтова настилка, водещи към центъра на пространството, където е оформен недействащ към момента фонтан с кръгла форма, и една тангираща алея в южната част. В източната част на пространството има подпорна стена с височина 80-90 cm, като на терасата над нея, е ситуирана беседка с метална конструкция. Налична е висока широколистна и иглолистна дървесна растителност. Проектната разработка предвижда полагане на нова асфалтова настилка на алеите, както и полагане на нови бордюри, на местата, на които липсват. Върху съществуващото корито на недействащия шадраван в центъра на парка се предвижда изграждане на полукръгла сцена с куполен покрив от поликарбонат и места за сядане, в допълнение към които в полукръг срещу сцената, по външния контур на централното пространство, се предвижда отливане на бетонова конструкция на две нива с дървени седалки. Предвидено е изграждане на зони за сядане с кръгла форма, съответстваща на централния композиционен акцент със сцената, оборудвани с разнообразни по форма и размер пейки. Настилката в зоните е решена с павета, като в една от тях е предвидена чешма. В тревната площ, над подпорната стена, се предвижда зона с пейки тип „шезлонг“. Съществуващата беседка ще бъде обновена. Предвидено е отливане на бетонова шапка по цялата дължина на подпорната стена и възстановяване на повредените каменни стъпала, водещи над нея. Предвидено е парково осветление по алеите и кътовете с пейки, както и декоративно осветление на сцената и по цялата дължина на подпорната стена. Наличната растителност се запазва.

Основните постигнати резултати от проекта са облагородени 7521 кв. м. площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

Дейности

  • Изпълнение на строително-монтажни работи;
  • Строителен надзор на обекта;
  • Авторски надзор на обекта

Статус на проекта

В процес на изпълнение

Последна промяна: 14:52, 14 Март 2024
Разглеждания: 35

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook