Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по к

Наименование на проекта

„Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“

Номер от ИСУН

BG06RDNP001-19.552-0002

Финансираща програма

Програма за развитие на селските райони, чрез подхода ВОМР

МИГ - Троян, Априлци, Угърчин

Срок на изпълнение

30.06.2025 г.

Дата на сключване на ДБФП

17.05.2023 г.

Стойност

368 615,16 лв. с вкл. ДДС, в т. ч. 200 698,55 лв. предоставеното съфинансиране чрез Подхода ВОМР от ПРСР, национално съфинансиране 4 0139,71 лв., представляващи невъзстановим ДДС, и 127776,90 съфинансиране от Община Троян

Кратко описание на проекта

Парковото пространство в кв. 46 е в централната част на гр. Троян. По югоизточната граница на квартала през 2012 г. е изградена подпорна стена, укрепваща брега към река Бели Осъм. През годините е извършено частично благоустрояване на терена – подравняване, отводняване, засаждане на дървета и изграждане на алея до подпорната стена в имот 73198.504.281.

Инвестиционният проект предвижда благоустройствени мероприятия при подхода към имота от северозапад, изграждане на нови кътове за сядане, пейки в съчетание с габиони върху каменна настилка, към изградената пешеходна алея от тротоарни плочки, както и продължаване на алеята и отводнителния канал, попадащи в имот 73198.504.199, по аналогичен начин до ул. „Васил Спасов“. С оглед създаването на благоприятна физическа среда за отдих и игра на открито се предвижда изграждане на площадка за игра на деца от 3 до 12 г., както и доставка и монтаж на два броя осмоъгълни дървени беседки. Предвидено е парково осветление по алеята и кътовете за отдих и игра на открито, отговарящо на нормите за енергоспестяващо осветление.

Основните постигнати резултати от проекта са облагородени 2 309,00 кв. м. площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение.

Дейности

  • Изпълнение на строително-монтажни работи;
  • Строителен надзор на обекта;
  • Авторски надзор на обекта

Статус на проекта

В процес на изпълнение

 

 

Последна промяна: 14:51, 14 Март 2024
Разглеждания: 32

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook