Местни данъци и такси

Съобщение за сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса

Съобщение за сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” Уважаеми граждани, Сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци са следните: Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top