Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съвет по въпросите на социалните услуги в община Троян

СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРОЯН

създаден с Решение № 190/23.07.2020 г. на Общински съвет Троян на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, ал. 1-3 от Закона за социалните услуги

 

Съгласно Закона за социалните услуги, общинската политика в областта на социалните услуги се осъществява в сътрудничество с териториалните структури на държавната администрация, частни доставчици, предоставящи социални услуги на територията на общината, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, потребители на социални услуги, висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

За целта, във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на ангажираните в процеса институции и организации.

Състав на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Троян:

Председател: г-жа Розалина Русенова – Заместник-кмет на Община Троян

Секретар: Валентина Даскалова – главен експерт „Социална и здравна политика“

Членове:

1. Иванка Църова – общински съветник;

2. Васил Гадевски – общински съветник;

3. Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян;

4. Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Троян;

5. Представител на „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София;

6. Председател на териториалната организация на Съюза на слепите в Троян;

7. Председател на Основна организация на инвалидите – Троян;

8. Председател на Дружество „Военноинвалид“ - Троян;

9. Председател на Дружество „Диабет“ – Троян;

10. Управител на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания гр. Троян;

11. Управител на Комплекс за социални услуги с. Дълбок дол.

Функции на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Троян:

1. подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.

 

Съветът, чието предходно наименование е Обществен съвет, е създаден с Решение № 28 от 18.12.2003 г. на Общински съвет – Троян, на основание Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, с цел упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане. От създаването му в състава участват общински съветници, представители на Общинска администрация, директорите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян и Дирекция „Бюро по труда“, представители на териториално представените структури на хора с увреждания, неправителствени организации, управители на социални услуги и др. Разглеждани са въпроси, касаещи планирането на нови социални услуги, планиране на мерки и дейности за развитие на социалната политика на територията на общината, както и отчет по изпълнението им.

 

Последна промяна: 10:43, 19 Ноември 2020
Разглеждания: 1158

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook