Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кмет на Община Троян

Донка Михайлова - Кмет на община Троян

Донка Михайлова

Кмет на община Троян

Биография:

Дата на раждане: 20 април 1959г., в гр. Троян;
Семейно положение: Омъжена, с две дъщери;
Образование: Висше икономическо образование от ВФСИ “Д. А. Ценов” – Свищов, специалност “Финанси и кредит”;

Кмете, виж!

Платформа за докладване на сигнали

Платформа за докладване на сигнали

Управленска програма

Управленска програма

Функции и правомощия

Функции и правомощия

Кариера:

 • - Дълги години е работила в неправителствения сектор, била е председател на Сдружение “Знание” в Ловеч;
 • - От 2016 година е заместник-председател на УС Национално сдружение на общините в Република България;
 • - Донка Михайлова е народен представител в 40-то Народно събрание за Ловешки регион;
 • - Експерт на Националното сдружение на общините, институт “Отворено общество”, Института по публична администрация и др.;
 • - Специалист в областта на социалната политика и гражданското общество;
 • - Оценител е по оперативните програми, работи активно по процесите на планиране и програмиране за предстоящия планов период.

Кмета на община:

 • Кметът на общината е орган на изпълнителната власт.
 • Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
 • Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация.
 • Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
 • В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията приети с местен референдум.
 • При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник кметове.
 • Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.
 • Кметът на общината може да оправомощава заместник-кметовете да изпълняват негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.
 • Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
 • Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдe контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook