Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД

27
Апр
2022
Съобщение относно провеждане на конкурс за възлагане управлението  на „Общински пазари“ ЕООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно провеждане на конкурс за възлагане управлението

на „Общински пазари“ ЕООД

 

           

На 27.04.2022 г. комисия, назначена със Заповед №449/18.04.2022 г. на кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян, а именно:

  • представяне на разработената от допуснатия кандидат Концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД, гр. Троян за срок от 3 години.
  • Събеседване с кандидата, включващо въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др.

Крайната оценка на комисията, представляваща средно аритметичната оценка от разработката на конкурса и проведеното събеседване, на допуснатия до втори и трети етапи на конкурса участник - Валентин Дацов е 4 точки (Добро представяне), от максимални 6 точки.

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел в случай, че няма кандидат, чиято крайна оценка е над 4.50, Общинският съвет  прекратява конкурса. 

Последна промяна: 15:46, 27 Април 2022
Разглеждания: 481

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook