Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр. Троян

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Троян, пл. ”Възраждане” № 1

На основание на Заповед № 542 от 11.04.2024 година на Кмета на Община Троян

 

ОБЯВЯВА

Работно място за длъжността Главен експерт „Кадастър“ в Дирекция „Устройство на територията“ към Общинска администрация - гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване. 

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията:

  • Образователна степен – висше с минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър“;
  • Професионален опит – 2 години.

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Професионално направление на завършено висше техническо образование;
  • Допълнителна квалификация – компютърна грамотност MS Office, online приложения и правно-информационни системи

III. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване;           
  • Автобиография ;       
  • Копие на диплома за завършено висше образование;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /при наличие на професионален опит/;
  • Документ за придобита компютърна компетентност /ще се счита за предимство/.

          

Основната цел на длъжността е поддържане на кадастрални планове и специализирани карти за устройствено планиране и регистри към тях и отразяване на настъпили промени.  

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр. Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 17.04.2024 година до 08.05.2024 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:02, 17 Април 2024
Разглеждания: 166

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook