Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Кариери

Протокол за оценка на общото…

Протокол за оценка на общото представяне на кандидатите за външни членове на одитния комитет и за класирането им по низходящ ред

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ЗА КЛАСИРАНЕТО ИМ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД   Класиране Имена по документ за самоличност на кандидата Обща оценка на кандидата 1 Иван * Иванов 25 2 Цветан * Цеков 23             Предлагаме покана за участие в…

Протокол от проведена процедура за…

Протокол от проведена процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Троян

Протокол от заседание на комисия, определена със заповед на Кмета на Община Троян № 971 от 27.07.2023 г., за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Община Троян

Процедура за подбор на 1…

Процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н   Обявява процедура за подбор на 1 щатна бройка на длъжност „Здравен медиатор“ в Общинска администрация Троян, функция „Здравеопазване“, при следните изисквания: 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността Минимална образователна степен на кандидата: Средно образование Допълнителна квалификация на…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Обявява за подбор на персонал…

Обявява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Процедура за подбор на двама…

Процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет на Община Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.18, АЛ.1 и АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, ЧЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № 972/ 27.07.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН   ОБЯВЯВА…

 Община Троян обявява свободно работно…

Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство

ОБЩИНА ТРОЯН ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО   Община Троян обявява свободно работно място - „Оперативен денонощен дежурен“ за осигуряване на оперативно денонощно дежурство. Задължения и основни отговорности: Осигурява оперативно денонощно дежурство за оповестяването на жителите на общината при привеждането й в различни степени на готовност при мобилизация, разсредоточаване и евакуация…

Обява за длъжност

Обява за длъжност "Санитар/Болногледач/ за Център за грижа на лица с психични разстройства

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за длъжност Директор на детска градина на територията на община Троян

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА ТРОЯН обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, подали документи за участие в конкурс за заемане на длъжността  „Директор“ на Детска градина „Буковец“ – град Троян, Детска градина „Здравец“ – град Троян, Детска градина „Звънче“ – село Калейца и Детска градина „Незабравка“ – село Орешак,  обявен със Заповед…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“

ОБЯВЛЕНИЕ На основание 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С04 за реализацията на проект „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за…

Конкурс за заемане на длъжността…

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" в детски градини на територията на община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН  На основание чл. 90, ал. 2 и  чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № 759 / 12.06. 2023 г. на Кмета на Община Троян О Б Я В Я В А КОНКУРС…

Обява за подбор на персонал…

Обява за подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

ОБЯВЛЕНИЕ В изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook