Кариери

Конкурс за заемане на длъжността…

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на детски градини в община Троян

ОБЩИНА ТРОЯН, на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 91 от Кодекса на труда, и Заповед № 883/30.06.2021 г. на Кмета на Община Троян   О Б Я В Я В А…

Обявление за свободно работно място…

Обявление за свободно работно място на длъжност главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация Троян

 О Б Я В Л Е Н И Е    Община Троян, пл.”Възраждане” № 1             О Б Я В Я В А Свободно работно място за длъжността Главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ в отдел „Счетоводство“ към Общинска администрация-гр.Троян – подбор по документи и събеседване…

Новосъздадено дружество с ограничена отговорност…

Новосъздадено дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ обявява свободни работни места

Новосъздадено дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ обявява следните свободни работни места

Обявление за свободно работно място…

Обявление за свободно работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма „Старт на кариерата“,

Със Заповед № РД-06-25/27.04.2021 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена процедура за кандидатстване и критерии за подбор на кандидати за работни места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2021 г. Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва…

Обявление за конкурс за избор…

Обявление за конкурс за избор на управител на "Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак" – ЕООД, с. Орешак

О б щ и н а    Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №309/28.01.2021 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян О б я в…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top