Кариери

Обявление за свободно работно място…

Обявление за свободно работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма „Старт на кариерата“,

Със Заповед № РД-06-25/27.04.2021 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена процедура за кандидатстване и критерии за подбор на кандидати за работни места в областните и общинските администрации по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2021 г. Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” трябва…

Списък на допуснатите и недопуснатите…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за длъжността главен специалист "Счетоводство"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване за длъжността Главен специалист „Счетоводство“ в  общинска  администрация – гр. Троян Допуснати кандидати: Ралица Нанкова Наталия Иванова Цеца Трифонова Лиляна Данева Теменуга Генковска Недопуснати кандидати: Емилия Петева Събеседването за длъжността Главен специалист “Счетоводство” ще се проведе на 30.03.2021 година от 08.30 часа в…

Обявление за свободно работно място…

Обявление за свободно работно място за длъжността Главен специалист „Счетоводство“ към Общинска администрация - гр. Троян

Свободно работно място за длъжността Главен специалист "Счетоводство" към Общинска администрация - гр. Троян по трудово правоотношение, по документи и събеседване.

Обявление за конкурс за избор…

Обявление за конкурс за избор на управител на "Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак" – ЕООД, с. Орешак

О б щ и н а    Т р о я н О б я в л е н и е На основание чл.68 и чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение №309/28.01.2021 г. на Общински съвет – Троян, Община Троян О б я в…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top