Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Декларации, подавани по реда на наредба №7

ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАВАНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

II. Декларации по чл. 20, свързани с ползването на облекчения за заплащането на такса битови отпадъци

За имот, който е основно жилище на лице с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто, такса битови отпадъци се дължи със 75 на сто намаление. Лицата с намалена работоспособност подават декларация по образец в отдел „Местни приходи“ в двумесечен срок от издаването на решението на ТЕЛК/НЕЛК. За имот,…

I. Декларация по чл. 19 за определяне на такса битови отпадъци според количеството им

1. Кой и кога подава декларация ? Когато таксата за битови отпадъци може да се определи според количеството им, лицата  подават декларация от 1 септември до 31 октомври на предходната година. За придобитите през годината имоти и за новопостроените сгради, както и в случаите на разделяне или обединяване на имоти, декларацията се…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook