Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

III. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

1. Кой и кога подава декларация?

  • Декларация се подава при:
    • настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение – само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ;
    • за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „ основно жилище“ за имот, за който е подадена преди 1-ви януари 2019г. За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

Основно жилище е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданите и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.

  • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.

 

На следният линк имате възможност за подаване на декларация по електронен път използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП.)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 16:08, 24 Януари 2024
Разглеждания: 1009

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook