Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Архив на наредби

Наредба № 4 за условията…

Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян (НЕАКТУАЛНА)

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч, изм. и доп. Решение № 389/27.05.2021 г. на ОбС – Троян Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Правилник за реда и условията…

Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Троян

Приет с Решение на Общински съвет – Троян № 841 / 19.02.2015 г., изм. и доп. с Решение на ОбС – Троян № 901 / 28.03.2019 г., изм. с Решение № 133 / 07.07.2020 г. на Административен съд – Ловеч по адм.д. № 139 / 2020 г.

Наредба № 4 за условията…

Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч. Поради отстраняване на  техническа грешка – неправилно отразяване на отменените с Решение на ЛАС от 19.06.2017 г. текстове, актуалният текст на Наредба № 4 е обнародван на 02.07.2020 г.

Наредба за условията и реда…

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост (НЕАКТУАЛНА от 27.06.2019 г.)

Приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изменена и допълнена с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изменена с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян   Неактуална наредба!!! Само за справка!!!  

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook