Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА от 21.05.2020 г.)

Изменена и допълнена с Решение №18 / 19.12.2019 г. на ОбС – Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян

Изменена и допълнена с Решение №19/19.12.2019 г. на ОбС – Троян

Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Троян (НЕАКТУАЛНА от 29.10.2020 г.)

приета с Решение  №983 /27.06.2019 г. на Общински съвет – Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост (НЕАКТУАЛНА от 27.06.2019 г.)

Приета от Общинския съвет – Троян с Решение № 273/31.03.2005 г., изменена и допълнена с Решение №156/11.09.2008 г. на ОбС – Троян, изменена с Решение №899/28.03.2019 г. на ОбС – Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА от 27.06.2019 г.)

Изменена и допълнена с Решение №902/28.03.2019 г. на ОбС – Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА - от 19.12.2019 г.)

Изменена и допълнена с Решение №861/31.01.2019 г.


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА от 28.03.2019 г.)

Изменена и допълнена с Решение № 839 / 20.12.2018 г.


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА - от 31.01.2019 г.)

Изменена и допълнена с Решение № 838 / 20.12.2018 г.


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА от 28.03.2019 г.)

Приета с Решение на Общински съвет – Троян,  №662/26.06.2014 г., изм. с Решение №791/27.09.2018 г. на ОбС – Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА - от 20.12.2018 г.)

Изменена и допълнена с Решение № 635/29.03.2018 г.


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Троян (НЕАКТУАЛНА - от 20.12.2018 г.)

Изменена с Решение № 591 / 21.12.2017 г. на Общински съвет Троян


Неактуална наредба!!! Само за справка!!!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook