Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Протокол за обект № 2409

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед №239/20.02.2024 г. на Кмета на Община Троян за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2409, представляващ поземлен имот с идентификатор: 02302.22.30 в местността „Шошковско“, попадащ в отдел/подотдел 145/е3, поземлени имоти с идентификатори: 02302.40.88 и 02302.40.89 в местността „Геновско“, попадащи в отдел/подотдел 145/ш3, поземлен имот с идентификатор: 02302.115.115 в местността „Букова глава“, попадащ в отдел/подотдел 153/у1, поземлен имот с идентификатор: 02302.42.9 в местността „Копринско“, попадащ в отдел/подотдел 156/у и поземлен имот с идентификатор: 02302.51.57 в местността „Буковски ливади“, попадащ в отдел/подотдел 161/х1, всичките по кадастралната карта на с. Балабанско и поземлен имот с идентификатор: 73198.288.50 в местността „Мариното“, попадащ в отдел/подотдел 159/ж2, поземлен имот с идентификатор: 73198.1.1 в местността „Драгнево орниче“, попадащ в отдел/подотдел 160/в, поземлен имот с идентификатор: 73198.8.43 в местността „Поповото“, попадащ в отдел/подотдел 162/о1, поземлен имот с идентификатор: 73198.87.29 в местността „Цоневското“, попадащ в отдел/подотдел 241/а2, поземлен имот с идентификатор: 73198.113.55 в местността „Есекийското“, попадащ в отдел/подотдел 242/з2, поземлен имот с идентификатор: 73198.159.4 в местността „Присоето“, попадащ в отдел/подотдел 451/б4 и поземлен имот с идентификатор: 73198.3.1 в местността „Братуша“, попадащ в отдел/подотдел 561/ц, всичките по кадастралната карта гр. Троян, всичките в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:49, 23 Февруари 2024
Разглеждания: 61

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook