Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню
Договор за продажба

Договор за продажба

Договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2404 в землището на с. Терзийско, в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП ”Държавно горско стопанство Троян”.

Протокол за обект № 2404

Протокол за обект № 2404

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед №235/20.02.2024 г. на Кмета на Община Троян за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2404, представляващ поземлен имот с идентификатор 72309.242.31, попадащ в отдел/подотдел 48/“м“, в местността „Раково“, поземлени имоти с идентификатори 72309.51.43, 72309.51.39,…

Заповед № 194 от 13.02.2024…

Заповед № 194 от 13.02.2024 г.

Поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №112/29.01.2024 г. на И.Д. Кмет на община Троян (съгласно Заповед №98/26.01.2024 г. на кмета на община Троян), в която в предложението след таблицата (на стр. 3) вместо „Гаранцията за участие в търга е размер на 3 650.00 лв. (три хиляди шестстотин и петдесет…

 Заповед №112 от дата 29.01.2024…

Заповед №112 от дата 29.01.2024 г. за обект 2404

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №2404, представляващ поземлен имот с идентификатор 72309.242.31, попадащ в отдел/подотдел 48/“м“, в местността „Раково“, поземлени имоти с идентификатори 72309.51.43, 72309.51.39, 72309.51.44, 72309.51.42 и 72309.51.45 попадащи в отдел/подотдел 48/“о“, в местността „Коман“, поземлен имот с…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook