Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 931 от 18.07.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №2311, представляващ поземлен имот с идентификатор: 02302.22.30 в местността „Шошковско“, попадащ в отдел/подотдел 145/е3, поземлени имоти с идентификатори: 02302.40.88 и 02302.40.89 в местността „Геновско“, попадащи в отдел/подотдел 145/ш3, поземлен имот с идентификатор: 02302.115.115 в местността „Букова глава“, попадащ в отдел/подотдел 153/у1, поземлен имот с идентификатор: 02302.42.9 в местността „Копринско“, попадащ в отдел/подотдел 156/у и поземлен имот с идентификатор: 02302.51.57 в местността „Буковски ливади“, попадащ в отдел/подотдел 161/х1, всичките по кадастралната карта на с. Балабанско и поземлен имот с идентификатор: 73198.288.50 в местността „Мариното“, попадащ в отдел/подотдел 159/ж2, поземлен имот с идентификатор: 73198.1.1 в местността „Драгнево орниче“, попадащ в отдел/подотдел 160/в, поземлен имот с идентификатор: 73198.8.43 в местността „Поповото“, попадащ в отдел/подотдел 162/о1, поземлен имот с идентификатор: 73198.87.29 в местността „Цоневското“, попадащ в отдел/подотдел 241/а2, поземлен имот с идентификатор: 73198.113.55 в местността „Есекийското“, попадащ в отдел/подотдел 242/з2, поземлен имот с идентификатор: 73198.159.4 в местността „Присоето“, попадащ в отдел/подотдел 451/б4 и поземлен имот с идентификатор: 73198.3.1 в местността „Братуша“, попадащ в отдел/подотдел 561/ц, всичките по кадастралната карта гр. Троян, всичките в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”. Прогнозното количество дървесина е по категории и цени по дървесни видове, посочени по-долу и при начална тръжна цена, без включен ДДС, общо в размер на 23340.00 лв. (двадесет и три хиляди триста и четиридесет лева, нула нула стотинки)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 196

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook