Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 930 от 18.07.2023 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №2310, представляващ поземлен имот с идентификатор: 12108.201.5 в местността „Пряслапа“, попадащ в отдел/подотдел 259/и, поземлени имоти с идентификатори: 12108.212.1 и 12108.212.5 в местността „Барковец“, попадащи в отдел/подотдел 259/к, поземлен имот с идентификатор: 12108.15.13 в местността „Разсадница“, попадащ в отдел/подотдел 509/д и 509/е и поземлен имот с идентификатор: 12108.400.34 в местността „Барковец“, попадащ в отдел/подотдел 509/ц, всичките по кадастралната карта на с. Врабево, поземлен имот с идентификатор: 21590.240.52 в местността „Катеришото“, попадащ в отдел/подотдел 204/о, поземлен имот с идентификатор: 21590.253.20 в местността „Коренежа“, попадащ в отдел/подотдел 212/у, поземлен имот с идентификатор: 21590.34.5 в местността „Лозята“, попадащ в отдел/подотдел 505/т, поземлен имот с идентификатор: 21590.34.1 в местността „Лозята“, попадащ в отдел/подотдел 505/у и поземлени имоти с идентификатори: 21590.17.13 и 21590.17.14 в местността „Кантона - гарата“, попадащи в отдел/подотдел 738/г, всичките по кадастралната карта на с. Добродан и поземлен имот с идентификатор: 55587.3.49 в местността „Генешкото“, попадащ в отдел/подотдел 224/к3, поземлен имот с идентификатор: 55587.64.62 в местността „Джабрилското“, попадащ в отдел/подотдел 225/ш, поземлен имот с идентификатор: 55587.66.6 в местността „Джабрилското“, попадащ в отдел/подотдел 225/а1 и поземлен имот с идентификатор: 55587.48.18 в местността „Бързодуй - трапа“, попадащ в отдел/подотдел 234/ж1, всичките по кадастралната карта с. Патрешко, всичките в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”. Прогнозното количество дървесина е по категории и цени по дървесни видове, посочени по-долу и при начална тръжна цена, без включен ДДС, общо в размер на 39434.00 лв. (тридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и четири лева, нула нула стотинки):

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 178

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook