Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Достъп до обществена информация
страница 1 от 2 « НачалоПредишна12СледващаКрай »
Брой подкатегории: 2
Достъп до обществена информация Файлове: 24
Подкатегории:
Законово основание за поддържаните регистри Файлове: 2
Информация предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Файлове: 0
Файла:
Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-11-2017 11:17:19 Размер 697.31 KB Изтегляне 978

Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-01-2018 16:31:02 Размер 71.09 KB Изтегляне 933

Вътрешни правила по ЗДОИ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:33:00 Размер 519.98 KB Изтегляне 1555

Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в община Троян през 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2017 16:06:19 Размер 156.47 KB Изтегляне 1045

Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в Община Троян през 2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-01-2020 15:43:07 Размер 95 KB Изтегляне 285

Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Троян през 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-01-2019 13:25:24 Размер 474.45 KB Изтегляне 524

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-01-2014 11:19:31 Размер 94 KB Изтегляне 1193

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:32:34 Размер 94 KB Изтегляне 1216

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Троян през 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-03-2016 12:32:32 Размер 94 KB Изтегляне 1186

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Троян през 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-01-2018 16:23:07 Размер 90.5 KB Изтегляне 819

Заповед № 4 /04.01.2016 за служител отговарящ за достъп до обществена информация

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-03-2016 11:04:32 Размер 32.77 KB Изтегляне 1256

Заявление за достъп до информацията

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-03-2014 18:34:20 Размер 852 KB Изтегляне 1263

Заявление за предоставяне на информация за повторно ползване по ЗДОИ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-01-2018 16:25:12 Размер 858.5 KB Изтегляне 982

Категории на информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Изтегляне 
Изтегляне

Община Троян не работи с категории информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.

Дата 02-06-2016 16:49:10 Размер 11.58 KB Изтегляне 1372

Контакти на лицата приемащи и отговарящи за заявленията по ЗДОИ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 06-02-2012 11:59:52 Размер 13.96 KB Изтегляне 1550

Наръчник - "Програма Достъп до информация"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 15:56:09 Размер 218.75 KB Изтегляне 1219

Описание на информационни масиви и ресурси

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-01-2019 16:32:44 Размер 11.05 KB Изтегляне 1014

Ред за достъп до публичните регистри, водени в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:45:52 Размер 28.84 KB Изтегляне 1257

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2017 18:35:59 Размер 56.5 KB Изтегляне 1137

Ред за предоставяне на информация за ПОВТОРНО ползване

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:20:10 Размер 18.33 KB Изтегляне 1214