Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Със Заповед на Кмета на Община Троян, от 14.03.2013 г., работното време на отдел „Местни приходи” е от 8.00 ч. до 18.00 ч., без прекъсване

Уважаеми съграждани,

Във връзка със засиления интерес  жители на общината, желаещи  да заплатят с отстъпка от 5% до 30 април своите данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, със Заповед на кмета на Община Троян Донка Михайлова, от 14.03.2013 г. – четвъртък, работното време на отдел „Местни приходи” е от 8.00ч. до 18.00ч., без прекъсване.

За удобство на гражданите и за тяхното по-бързо обслужване, е разкрита и работи допълнителна каса.

Припомняме, че лицата с намалена работоспособност от 50 до 100%, ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и ТБО за основно жилище и за леки автомобили с обем на двигателя до 2000куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решение на ТЕЛК.

{jcomments off}