Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Одобриха двата проекта на Община Троян по „Красива България” Печат Е-мейл
Понеделник, 11 Март 2013 11:06

Кметът Донка Михайлова подписа в МТСП договорите  за двата проекта – за изграждане на открити детски площадки в ОДЗ „Буковец” и ОДЗ „Мир”

 

На 5 март, след участие в заседание на Управителния съвет на Проект „Красива България” в Министерството на труда и социалнта политика, кметът на Троян Донка Михайлова подписа  договорите за двата  одобрени проекта на общината по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”:  „Изграждане на открита детска площадка в ОДЗ”Мир” и „Изграждане на открита детска площадка в ОДЗ „Буковец”.

 

Към настоящия момент в ОДЗ „Буковец” се отглеждат и възпитават 136 деца, което определя социалната значимост на проекта. И в двата обекта детските съоръжения са остарели, ерозирали, с наранена цялост и не отговарят на изискванията за безопасност, съгласно Наредба №1 /12.01.2009г. на МРРБ,МВР и Държавната агенция за закрила на детето.

 

В ОДЗ „Буковец” ще бъдат разположени 3 детски площадки с различни размери, монтаж на единични и комбинирани детски съоръжения за деца до 3 години – пясъчници,  клатушки, детска къща, пейки и др.  За децата от 3-12 годишна възраст е отредена площадка в западната част от двора с ударопоглъщаща настилка – трева.

 

В ОДЗ „Мир” проектът предвижда изграждането на детска площадка, която ще бъде разделена на две групи – „Джунгла” и „Морето”. Всяка група оформя тематична зона за игра, като тематиката се обуславя от монтираните съоръжения.

 

Общият бюджет на проекта на ОДЗ”Мир” е в размер на 48 247лв. с ДДС, а на ОДЗ „Буковец” – 41 230лв. с ДДС. Съфинансирането е в размер на 51% от общия бюджет на проектите, или общо 45 632 лв. с ДДС.

 

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността