Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Земеделие - документи

Приложение №2 към Решение №115 от 22.02.2024 г. на Общински съвет град Троян

Списък на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни през стопанската 2024-2025 година.

Заповед № 1815/15.12.2023 г.

Относно заплащането на суми за ползване на имоти с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд

Заповед № 1692/23.11.2023 г.

Относно заплащането на суми за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд (бели петна).

Съобщение от Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч

Подаване на Декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ в срок до 31 юли, с които собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои…

Заповед № 743/16.06.2022 г. на Кмета на община Троян

За забрана на:  Паленето на открит огън (изгарянето на стърнища, сухи треви, храсти и други растителни отпадъци) и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици), гори и в близост до горски насаждения най-малко на 100 метра, освен на разрешените за това места;  Тютюнопушенето…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook