Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заместник-кметове

зам. кмет АНГЕЛ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Заместник-кмет на община Троян по „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Дирекция „Общинска собственост и икономика“
 • Отдел „Местни приходи“
 • Отдел „Бюджет и човешки ресурси“
 • Отдел „Счетоводство“

 

 • Стая № 8
 • Тел.: 0670 / 68 008
 • E-mail: angelov@troyan.bg

Дата на раждане: 18.11.1978 г.

Кариера:

 • от 2011 г. Заместник-кмет на Община Троян
 • 2007 - 2011 г. – Общински съветник в Общински съвет – Троян
 • 01.05.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД клон Ловеч, представителство град Троян – Ръководител представителство;
 • 03.11.2008 г. - 30.04.2010 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД – Директор на ЦКБ АД клон Троян;
 • 24.07.2007 г. - 28.11.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД филиал Троян, последователно работи като „Специалист привличане на клиенти“ и „Специалист продажби“;
 • 26.04.2004 г. - 24.07.2007 г. – „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД клон Троян, офис Ловеч – „Консултант бизнес клиенти“;
 • 02.10.2000 г. - 25.04.2004 г. в ТБ „Биохим“ АД клон Троян последователно работи като „Счетоводител-касиер“, „Експерт кредитна дейност“ и „Консултант граждани“

Образование и обучение:

 • 2000-2001 г. – Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“, град Свищов, Магистър по специалност „Счетоводство на финансовите предприятия“ с професионална специализация „Счетоводен мениджмънт в банките“;
 • 1996-2000 г. – Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, град Свищов, Бакалавър по специалност „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „Икономист – счетоводител“;
 • 1993-1996 г. – СОУ „Св. Климент Охридски“, Троян.

Фунции:

 • Организира и контролира разработването, приемането, актуализирането и отчитането на общинския бюджет.
 • Организира, координира и контролира прилагането на Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове за изпълнение на приходната част по бюджета на Общината.
 • Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетни средства и следи за правилното изпълнение на нормативната уредба.
 • Осъществява контрол на счетоводната политика на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на общинската собственост, стопанската дейност, изпълнението на програмите за стопанска дейност и финансово състояние на търговските дружества с общинско участие и общински предприятия.
 • Придобиване, доказване, управление и разпореждане с общинската собственост на пряко разпореждане на Община Троян, в това число земите от Общинския поземлен фонд и от Общинските горски територии.
 • Координационни действия с различните стопански субекти и регистрираните на територията на общината сдружения.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на икономическото състояние  и развитие на Община Троян.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на жилищната политика.
 • Координира и контролира работата на общинската администрация в областта на  туризма.
 • Провежда общинската политика в областта обществения превоз на пътници и транспортната схема на общината.
 • Провежда общинската политика по отношение на минералните води, предоставени безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване с решение на министъра на околната среда и водите.

 


 

зам. кмет НИКОЛАЙ РАЙКОВСКИ

НИКОЛАЙ РАЙКОВСКИ

Заместник-кмет на община Троян по „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Дирекция „Анализ, планиране и проекти“
 • Дирекция „Устройство на територията“
 • Дирекция „Строителство“

 

 • Стая № 13
 • Тел.: 0670 / 68 013
 • E-mail: nraykovski@troyan.bg

Дата на раждане: 26.04.1976 г.

 

Кариера:

 • от 23.11.2023 г. Заместник-кмет в Община Троян
 • 07.2020 – 11.2023 – Директор на дирекция „Строителство“, Община Троян
 • 09.2015 – 07.2020 – Началник на отдел „Строителство“, Община Троян
 • 04.2011 – 09.2015 – Главен специалист „Техническо обслужване“, Община Троян
 • 03.2008 – 04.2011 – Технически ръководител, „Ти Джи Инвест“, гр. Троян
 • 02.2005 – 03.2008 – Ръководител по продажбите, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян
 • 09.2002 – 02.2005 – Технически ръководител, „В и К – Стенето“ ЕООД, гр. Троян

Образование и обучение:

 • 1995 – 2001 – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, Магистър „Инженер геолог – хидрогеолог“
 • 1991 – 1995 – Техникум по строителство и архитектура „Н. Фичев“, гр. Плевен

Функции:

 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на планирането и провеждането на общинската политика за местно икономическо развитие, в съответствие с целите и приоритетите, определени от стратегическите, плановите и програмните документи на общината, както и подготовката и управлението на инвестиционни проекти.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на устройство на територията на общината, строителството и инвестициите.
 • Контролира разработването на общите и подробните устройствени планове.
 • Координира и контролира недопускането и отстраняването на незаконно строителство и премахването на негодни и застрашаващи сигурността строежи.
 • Провежда политика за въвеждане на енергийната ефективност и прилагането на възобновяеми енергийни източници.
 •  Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 


 

зам. кмет ВЕРОНИКА ТОДОРОВА

ВЕРОНИКА ТОДОРОВА

Заместник-кмет на община Троян по „Образование, култура, социални и младежки дейности“

Пряко ръководи и контролира дейността на:

 • Отдел „Хуманитарни дейности“

 

 • Стая № 12
 • Тел.: 0670 / 68 012
 • E-mail: vtodorova@troyan.bg

Дата на раждане: 

 19.05.1987 г., гр. Плевен

Кариера:

 • oт 20.11.2023 г. – Заместник-кмет на община Троян
 • oт 2022 г. – НЧ „Наука – 1870 г.“ Троян – Инструментален педагог / акордеон
 • 2022 – 2023 – Проект „В света на Музиката“ – национално турне с известния цигулар Веско Ешкенази и Плевенската филхармония, под палката на Георги Милтиядов
 • 2020 – 2023 - ОУ „Иван Вазов, с. Дебнево – Инструментален педагог / пиано и учител по Музика
 • от 2018 г. – Инициатор и организатор на международния фестивал на музиката и изкуствата „Jam on the river“ – Дебнево
 • 2018 – 2020 – Диригент оркестър „Идщайн“, Германия
 • 2015 – 2020 – Музикално училище „Райн-Лаан“, Дийц, Германия – Инструментален педагог / акордеон и пиано
 • 2015 – 2020 – Диригент оркестър „Хайлигенрот“, Германия
 • 2011 – 2014 – Частни музикални школи „Пиколо“, Идщайн и Бад Камберг, Германия – Инструментален педагог / акордеон и пиано
 • 2004 – 2020 – Основател на „Вероника Тодорова Бенд“, с който издава първите си два албума „Rosso“ и „Balkan Train“, които бяха представени и на българската публика по време на турнето им през 2008 година
 • Три пъти носител на първо място от Акордеонен конкурс в Пловдив, първо място от конкурсите „Citta di Lanciano“ – Италия, „Primus Ikaalinen“ – Финландия, „Deutsche Meisterin 2006“ – Германия и много други
 • Взима участие в редица фестивали и турнета, някои от които с радио „HR3“ и „Deutsche Welle“ – Германия. Участва в различни международни проекти заедно с музиканти като Кристофър Херман, Рафаел Цвайфел, Райнер Михел, Бодек Янке, Салман Гамбаров, Каролине Тон, Тамара Лукашева, Синтия Завен и много други. С част от тях основава и групата „Eurasians Unity“, която печели в Германия престижната наградата „World Music Prise“ за 2015 година, а две години по-късно издават с подкрепата на Гьоте институт и първия си албум.

 

Образование и обучение:

 • 2008 – 2017 – Академия на музикалните изкуства, Дармщадт, Германия – специалност „Инструментална педагогика“
 • 2006 – 2008 – Частната музикална академия на маестро Ренцо Руджиери, Италия – специалност „Джаз“
 • 2005 – 2006 – Средно училище „Теодиса“, Дийц, Германия
 • 2003 – 2005 – Гимназия „Софи Хедвиг“, Дийц, Германия

 

Функции:

 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на образованието, младежките дейности, спорта, културата.
 • Ръководи и контролира дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на здравеопазването и социалната политика.
 • Организира, координира и контролира работата на общинската администрация в областта на социалните услуги на територията на Общината, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook