Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Заповед № 1247 от 16.09.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на имот с идентификатор 73198.517.260 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1247 / 16.09.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 9 от Протокол № 15/10.08.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-58/20.06.2022…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Стою Д. Стоев от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ-167 от 16.08.2022 г. относно ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I-1818 в кв. 87 по плана на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-167 гр. Троян, 16.08.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 66 от 16.08.2022 г. е обнародвано обявление относно…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook