Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

Обявления

Заповед № 1679 от 20.11.2023 г.

З А П О В Е Д №  1679  гр. Троян 20.11.2023г. Със заявление вх. № ГА-04-88/14.11.2023г., подадено от „БОКИ АУТО“ ЕООД, ЕИК 200076085 с адрес на регистрация в гр. Троян, ул. „Васил Левски“ 267, е внесено за разглеждане искане за разрешаване изработване на Проект за изменение на подробен устройствен…

Обявление № Об-УТ-261 от 21.11.2023 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): 1.Виолета Кадийска, адрес: гр. Сарфьолд, Република Унгария…

Обявление № Об-УТ-245 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч, на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Марияна * Русинова ,живуща в гр. София…

Обявление № Об-УТ-243 от 25.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от Закона за устройство на територията ( ЗУТ ) Каролина * Попова ,живуща в гр.…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook