Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Обявление № Об-УТ-125 от 29.05.2023 г. относно ПУП – ПРЗ на парцел I, кв. 193, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-125 гр. Троян, 29.05.2023 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 46 от 26.05.2023 г. е обнародвано обявление относно…

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Иван Ковашки от гр. София

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

Заповед № 555 от 04.05.2023 г. на Кмета на общ. Троян за одобряване на ПУП – ПЗ на имот 73198.6.17, гр. Троян

З А П О В Е Д № 555 / 04.05.2023 г. На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 4 от Протокол № 6/06.03.2023 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с вх. №…

Обявление № Об-УТ-98 от 03.05.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-98 гр. Троян, 03.05.2023 г.                                                                                                                                                                         Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 39 от 02.05.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook