Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Обявление № Об-УТ-262 от 29.12.2022 г. за ПУП – ПП на трасе за кабелна линия в имот с идентификатор 73198.21.76, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-262 гр. Троян, 29.12.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 103 от 24.12.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен…

Заповед № 1524 от 16.11.2022 г. на Кмета на община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 73198.70.120 по КККР на гр. Троян

З А П О В Е Д № 1524 / 16.11.2022 г.   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 19/19.10.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх.…

Обявление № Об-УТ-227 от 16.11.2022 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ на парцел I, кв. 175 и паркинг, гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-227 гр. Троян, 16.11.2022 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 91 от 15.11.2022 г. е обнародвано обявление относно Решение…

Обявление № Об-УТ-223 от 11.11.2022 г. относно проект за промяна на зона в ОУПОТ и ПУП - ПЗ на имот 73198.21.76, гр. Троян

  О Б Я В Л Е Н И Е № Об-УТ-223 гр. Троян, 11.11.2022 г.   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 90 от 11.11.2022 г. е обнародвано обявление…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook