Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Обявление № Об-ТСУ-КР-28 от 19.03.2021 г. относно проект за ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на парцел I-266 „За „ЕЛМА“ АД Троян“, кв. 152, гр. Троян

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 23 от 19.03.2021 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изме-нение на…

Обявление № Об-ТСУ-КР-9 от 05.02.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Дирекция „Устройство на територията “ при Общинска администрация – Троян, съобщава на: Йоско * Дренски с адрес: гр. Ловеч, ******, собственик на имот с идентификатор 53707.502.172, по кадастр. карта на с. Орешак Верка * Виколова с…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top