Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Устройство на територията

инж. Бистра Чолакова

инж. Бистра Чолакова

Заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, планиране и проекти“

Обявления

Заповед № 1380 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИРП на парцели I-315, II и Х, кв. 10, кв. „Кнежки лъг и Василевско“, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 2 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-51/29.07.2021 г. от Радка Славкова Цачева,

Заповед № 1379 от 07.10.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на УПИ ХХІХ-455, кв. 98, I и II микрорайон, гр. Троян

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 16/01.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-50/28.07.2021 г. от Деница Данева Христова и Николай Коев Коев,  

Заповед 1317 от 28.09.2021 г.

По повод заявление от Емил Дамянов Цветанов за одобряване на ПУП за застрояване за ПИ: 15703.506.43 по кадастралната карта на с. Голяма Желязна.

Обявление № Об-ТСУ-КР-101 от 24.09.2021 г. относно ПУП – ПРЗ на поземлени имоти 73198.502.570, 73198.502.582 и 73198.502.583 по КККР на гр. Троян

  ОБЯВЛЕНИЕ № Об-ТСУ-КР-101 гр. Троян,  24.09.2021 г. Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 80 от 24.09.2021 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook