Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Сроковете за внасяне на местни данъци и такса битови отпадъци - 2022 г.

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

Уважаеми граждани,

Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

- Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

- Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

- Патентен данък  се плаща на четири вноски:

 • за първо тримесечие  – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за  трето тримесечие  – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие  – до 31 октомври.

На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

- Туристически данък: дължимия данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

- Данък върху таксиметров превоз на пътници: Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

Съгласно ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2022 г., дължимия данък за текущата година е в размер на 300лв.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
 • в кметствата в селата на община Троян,
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД  
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис
 • по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък - 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си  задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

Последна промяна: 14:52, 19 Април 2023
Разглеждания: 574

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook