Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания

 1. Наименование на социалната услуга:

Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания

 2. Доставчик на социалната услуга: Община Троян, пл. Възраждане № 1

 Телефон: 0670/63096

 електронна поща: postbox@troyan.bg

 интернет адрес: www.troyan.bg

3. Адрес и контакти на социалната услуга: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30, ет. 1

Управител: Снежана Паймакова-Минкова

Телефон: 0877798507

Социален работник: Красимира Мондешка, тел. за връзка: 0879430018

Електронна поща: cplu_troyan@abv.bg

4. Капацитет на социалната услуга – 30 места

5. Целева/и група/и – Пълнолетни лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.

6. Дейности, които предоставя социалната услуга по чл. 15 от ЗСУ:

Социалната услуга предоставя целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно, според индивидуалните потребности на потребителите, в т.ч.:

  • Дневна грижа и подкрепа за придобиване на трудови умения за пълнолетни лица с трайни увреждания (лица с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане). За потребителите, ползващи дневна грижа в центъра, се осигурява храна и транспорт до услугата и обратно.
  • Информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, за пълнолетни лица с увреждания.

7. Ред за предоставяне на социалната услуга – чрез насочване от:

  • Заявление за ползване на социалната услуга се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето, която изготвя индивидуална оценка на потребности и насочва за ползване на услугата.
  • Заявление за ползване на социалната услуга се подава до доставчика на услугата - Община Троян, при самозаявили се кандидат-потребители.

8. Такса за ползване на социалната услуга - за ползването на социалната услуга се дължи такса, съгласно Закона за социалните услуги и Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

9. Материална база - материалната база на услугата е разположена на 2 етажа и включва помещения за групова работа и дневен престой, за индивидуална работа, зала за рехабилитация, медицински кабинет, стая за персонал, трапезария с кухненски бокс, фоайе, стаи за отдих със собствени санитарни възли. Осигурена е достъпна архитектурна среда чрез асансьор, свързващ двата етажа. Налично е прилежащо дворно пространство за разходки и мероприятия на открито, оборудвано с беседка и пейки за отдих.

Центърът разполага с 2 бр. транспортни средства, едното от които е адаптирано за превоз на трудноподвижни лица.

10. Специалисти, работещи в социалната услуга - хората с увреждания в услугата са подкрепени от следните специалисти: социален работник, психолог, медицинска сестра, рехабилитатор, арт-терапевт, трудотерапевт, социални асистенти, санитари и помощен персонал.

 

Последна промяна: 14:13, 5 Март 2024
Разглеждания: 617

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook