Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ТОПЪЛ ОБЯД

Услугата се финансира по проект „Предоставяне на топъл обяд в Община Троян“ от Европейски социален фонд+ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

 

Доставчик на социалната услуга: Община Троян

Телефон: 0670 63096; 070014721

Електронна поща: postbox@troyan.bg

Интернет адрес: www.troyan.bg

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя до дома на потребителя

Контакти на социалната услуга:

 1. Адрес на офиса за администриране на услугата: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 103
 2. Телефон за връзка: 0670 63096; 070014721

Ръководител на проекта:  Марияна Николова, Началник отдел „Социална и здравна политика“

Капацитет на социалната услуга: 150 лица

 

Целеви групи:

 • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства-пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53/17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 • скитащи и бездомни лица;
 • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

Ред за предоставяне на социалната услуга:

 1. Желаещите да ползват услугата подават заявление-декларация (по образец) до кмета на общината;
 2. Заявлението-декларация се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане“, където кандидатът се проверява за принадлежност към една от целевите групи;
 3. След удостоверяване от Дирекция “Социално подпомагане“ на принадлежност към целева група, лицето се включва в услугата „Топъл обяд“ при наличие на свободни места, съгласно поредността на класираните кандидат-потребители от комисията за подбор;
 4. При запълнен капацитет на услугата, кандидатите се вписват в Регистър на чакащите и при отпадане на потребител се включват по реда на тяхното класиране.

 

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга

Услугата осигурява до дома на потребителите храна за обяд, включваща супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт, в рамките на работните дни за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2025 г.

Специалисти, работещи в социалната услуга

Приготвянето на храната се извършва от външна фирма, избрана по реда на Закона за обществените поръчки. Доставката на храната се извършва с автомобили, регистрирани за превоз на храна, съгласно Закона за храните.

Такса за ползване на социалната услуга

За ползването на социалната услуга не се заплаща такса.

 

Последна промяна: 13:56, 9 Февруари 2023
Разглеждания: 546

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook