Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

Доставчик на социалната услуга: Община Троян

Телефон: 0670 63096

Електронна поща: postbox@troyan.bg

Интернет адрес: www.troyan.bg

 

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя до дома на потребителя

Контакти на социалната услуга:

Адрес на офиса: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет.1, стая 101

Адрес на кухнята за приготвяне на храна: с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1

Управител: Цветанка Иванова

Телефон: 0878901751

Счетоводител: Валентина Георгиева

Телефон: 0670/63096

 

Капацитет на социалната услуга: 260 места

 

Целеви групи:

  • Лица в пенсионна възраст
  • Лица с трайно намалена работоспособност, удостоверена с ЕР на  ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК;
  • Военноинвалиди и военнопострадали

 

Ред за предоставяне на социалната услуга

Желаещите да ползват услугата, подават заявление-декларация (по образец) до кмета на общината, придружена с изискуемите документи.

Услугата се предоставя при наличие на свободни места, съгласно поредността на класираните кандидат-потребители от комисията за подбор.

 

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга:

Домашният социален патронаж приготвя и доставя храна до домовете на потребителите.

 

Такса за ползване на социалната услуга:

Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, определена по реда на чл. 29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

Таксата включва реалната издръжка на едно лице в.т.ч. разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Дължимата такса за ползваните услуги се заплаща до 25 число на месеца, следващ този, през който са ползвали услугата.

 

Специалисти, работещи в социалната услуга

За приготвянето на храна е ангажиран следният персонал: домакин, готвачи и работник-кухня. Доставката на храната се извършва от трима шофьори с автомобили, регистрирани за превоз на храна, съгласно ЗХ.

Последна промяна: 09:46, 18 Февруари 2021
Разглеждания: 1407

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook