Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян

Основни данни:

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване в селските райони“

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Договор №11/07/2/0/00294 от 10.10.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

 

Продължителност на проекта:

36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Стойност на проекта:

Общата стойност на проекта е 318 029,76 лв.

 

Кратко описание:

Инвестицията включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на две от сградите на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян – централна сграда и Галерия „Серякова къща“.

За Централна сграда: обновяване на дизайна на снимковия и графичен материал; обзавеждане с ново оборудване; ново експониране на движимите културни ценности; осъвременяване на осветителното оборудване с ЛЕД осветители; изработване на клипсове за съхранение на автентични документи; монтиране на нов реквизит – лупа или увеличително стъкло за витрини; изработка и монтаж на нови анотации, нови светлоизолиращи щори, нови модули за сядане; изработване на многолистни папки за допълнителни информационни материали; монтаж на скринове. 

За Галерия: осъвременяване на осветителното оборудване с ЛЕД осветители в залите; осъвременяване на механизма за окачване на произведения на изкуството; създаване на художествено осветление на фасадата на сградата.

 

Партньори по проекта:

Неприложимо

 

Екип за управление на проекта:

Проектът ще се управлява от служители на Община Троян

 

Изпълнители:

Договор №

ПП-У08-2016

Дата

28.09.2016 г.

Изпълнител

„Финсис“ ООД, гр. София

Дейност

Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обекти, свързани с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян и Галерия „Серякова къща“ в гр. Троян“ по подмярка 7.2. на ПРСР 2014-2020 г.

Стойност

3 477,60 лв.

Срок

Изпълнен

Последна промяна: 16:59, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 375

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook