Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ремонт и реконструкция на читалище "Развитие 1898 г" с Орешак.

Проект BG06RDNP001-19.004-0003

 

Основни данни:

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Подмярка 19.2. „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Процедура №BG06RDNP001-19.004 – “МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Договор №BG06RDNP001-19.004 -0003-С01/2020 от 05.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Продължителност на проекта:

36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (06.06.2020 г.)

 

Стойност на проекта:

368 000,00 лева без ДДС

 

Кратко описание:

Инвестицията включва ремонт и реконструкция на обект, свързан с културния живот на община Троян, представляващ сграда - общинска собственост, предоставена за ползване от Народно читалище „Развитие - 1898", с. Орешак.

 

Изпълнители:

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Екип за управление на проекта:

- Ръководител на проекта – Пламенка Гечева – главен специалист „Строителство“ в Дирекция „Строителство“ в Общинска администрация – Троян;

- Координатор на проекта – Красимир Атанасов – главен експерт "Общинска собственост" в дирекция "Общинска собственост и икономика"в Общинска администрация – Троян“;

- Счетоводител на проекта – Марияна Лалева – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян.

Последна промяна: 14:46, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 551

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook