Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян

Проект №BG06RDNP001-19.004-0002

 

Основни данни:

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

Подмярка 19.2. „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

Процедура №BG06RDNP001-19.004

Договор №BG06RDNP001-19.004 -0002-С01/2020 от 05.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Продължителност на проекта:

36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (06.06.2020 г.)

 

Стойност на проекта:

363 000,15 лева без ДДС

 

Кратко описание:

Предмет на проекта е изпълнение на СМР и доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с обновяване на пощи за широко обществено ползване в гр. Троян:

- парково пространство, намиращо се в централната градска част на Троян;

- общински имот, отреден за градска градина в кв. "Лъгът" на гр. Троян.

 

Изпълнители:

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Екип за управление на проекта:

- Ръководител на проекта – Лена Дундева

– главен експерт „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Дирекция „Строителство“ в Общинска администрация – Троян;

- Координатор на проекта – Лариса Цонкова – главен експерт "Инвестиционна политика" в дирекция "Строителство"в Общинска администрация – Троян“;

- Експерт „Строителство“ – инж. Павли Дочев – младши експерт „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Дирекция „Строителство“ в Общинска администрация – Троян;

- Счетоводител на проекта – Лилия Гадевска – главен специалист „Касиер“ в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян.

Последна промяна: 14:46, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 397

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook