Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект BG05SFPR002-2.003-0114 „Бъдеще за децата в община Троян“

30
Ное
2023
Проект BG05SFPR002-2.003-0114   „Бъдеще за децата в община Троян“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура: BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.003-0114-С01

Бенефициент: Община Троян

 

Цел на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на детското благосъстояние, противодействие на социалната изолация, подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги.

Ще се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително и в домашна среда, както и консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставане в развитието на детето, намаляване на негативните тенденции свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция на детето.

Целеви групи са:

  1. Деца с увреждания и в риск от изоставане в развитието, и техните семейства;
  2. Деца от семейства в неравностойно положение.

Основни дейности:

  1. Ранна интервенция на деца с увреждания и с затруднения в развитието,  включваща ранно идентифициране на проблем с развитието на детето, интервенция за намаляване на ефекта от увреждането и по нататъшното му задълбочаване, повишаване на родителския капацитет и възможностите им за справяне с ежедневните трудности в отглеждането на дете с увреждане.
  2. Патронажна грижа за деца от 0 до 3 г. състояща се в домашни посещения и предоставяне на подкрепа под формата на информация и насоки за семействата, полагащи грижа за дете с увреждане или забавяне в развитието, проследяване развитието на бебето и малкото дете, също така и на бременни жени, със специален фокус върху семействата в неравностойно положение и тези в отдалечените населени места;
  3. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средното си образование, но не по-късно от 20 г. възраст.

 

Стойност на проекта: 294 924,00 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и четири лева), представляващи 100 % безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

 

Срок на изпълнение на проекта: Срокът за изпълнение на проекта е 25 месеца, считано от 11.10.2023 г. до 01.11.2025 г.

 

Последна промяна: 14:40, 14 Март 2024
Разглеждания: 444

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook