Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект BG05SFPR002-2.002-0165 „Укрепване на административния капацитет на Община Троян“

25
Апр
2023
Проект BG05SFPR002-2.002-0165   „Укрепване на административния капацитет на Община Троян“

Проект BG05SFPR002-2.002-0165

 „Укрепване на административния капацитет на Община Троян“

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура: BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.002-0165-C01

Бенефициент: Община Троян

Целта на проекта е развитие и укрепване на капацитета на общината за обезпечаване правомощията,  задълженията и отговорностите на местната власт по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ и създаване на фронт-офис за консултиране и насочване на гражданите.

С дейностите по проекта се цели да бъдат създадени условия за информиране и консултиране на гражданите от уязвими групи за реализиране на техните права и възможности за ползване услуги и мерки за подкрепа, осигуряване на достъп до информация и насочване към подходящи услуги, съответстващи на техните нужди.

Основни дейности:

  • Създаване на фронт-офис и наемане на персонал за консултиране и насочване на гражданите за реализиране на техните права по  Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ;
  • Провеждане на обучения и супервизия на персонала на Община Троян, ангажиран с насочването към подходящи услуги и дейности за подкрепа;
  • Извършване на оценки, анализи, разработване на програми, планове и др. вътрешни документи и процедури, подобряващи предоставяните социални услуги на местно ниво.
  • Организиране на разяснително-информационни кампании за гражданите относно предоставянето на лична помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги.

 

Стойност на проекта: 142 446,00 лева (сто четиридесет и две хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ и включва:

  • Средства от ЕСФ+ в размер на 85 % или 121079,10 лв.
  • Национално съфинансиране в размер на 15 % или 21366,90 лв.

 

Срок на изпълнение на проекта: Срокът за изпълнение на проекта  е 24 месеца, считано от 01.06.2023 г. до 01.06.2025 г.

Последна промяна: 14:39, 14 Март 2024
Разглеждания: 199

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook