Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Топъл обяд в Община Троян“

Проект: BG05SFPR003-1.001-0189 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“

Процедура:  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR003-1.001-0189-С01

Бенефициент: Община Троян

Договорът финансира дейности по предоставяне на услугата „Топъл обяд“ в гр. Троян и населените места на територията на община Троян.

Основната цел: Проектът осигурява здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 150 нуждаещи се лица, които не са в състояние сами или с помощта на своите близки да си я осигурят на територията на цялата община.

Социалната услуга ще осигури достигане до по-отдалечените населени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения, както за осигуряване на прехраната си, така и за преодоляване на социалното изключване.

В рамките на проекта ще се осъществи и съпътстваща подкрепа, чрез индивидуални и групови мерки, целящи информиране, консултиране и насочване към подходящи социални услуги, в зависимост от индивидуалните потребности на лицата, ползване на административни и други публични услуги, съдействие за осигуряване на подслон на бездомни лица, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги и други дейности, допринасящи за социалната интеграция на лицата от целевите групи.

Стойност на проекта: 379 209,60 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ и включва: 90 % съфинансиране от Европейски социален фонд+ или 341 288,64 лв. и 10 % национално съфинансиране или 37 920,96 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд+.

Срок на изпълнение на проекта: 33 месеца, считано от 01.01.2023 г.

 

 

Последна промяна: 14:14, 9 Февруари 2023
Разглеждания: 181

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook