Проект на наредба за изменение на Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян се публикува на официалнaтa интернет страницa на Община Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта за Наредба за изменение на Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 01.07.2021 г. включително, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване  в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 11:32:31, 26 май 2021
Разглеждания: 18

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top