Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби и правилници

Правилник за изменение на правилник за организация и реда на работа на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за изменение на Правилник за организация и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Троян се публикува на…

Проект на Правилник за изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за изменение на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал.…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4…

Проект на Наредба за изменение на наредба №7 на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян, както и в…

Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4…

Проект за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл.…

Проект на Наредба за градската среда на гр. Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Проектът за Наредба за градската среда се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Проекта за Наредба за…

Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за изменение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян.…

Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4…

Проект на НАРЕДБА №12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба №12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез…

Проект на програма за намаляване на риска от бедствия в община Троян 2022-2025 г.

Програмата за намаляване на риска от бедствия (наричана по-надолу за краткост „Програмата”), е разработена на основание чл. 6д, ал.1, чл.65, ал.1, т.9 и чл.65б, т.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Проект на Наредба за отмяна на наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за отмяна на Наредба №8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян се публикува…

Проект на Наредба за изменение на наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.…

Проект на Наредба за изменение на наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и…

Проект на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от…

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до…

Проект на Наредба 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 05.01.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на…

Проект на Наредба 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел се предоставя възможност на…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook