Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби

Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за изменение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян.…

Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4…

Проект на НАРЕДБА №12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба №12 за условията и реда за предоставянето на спортните обекти, собственост на Община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез…

Проект на програма за намаляване на риска от бедствия в община Троян 2022-2025 г.

Програмата за намаляване на риска от бедствия (наричана по-надолу за краткост „Програмата”), е разработена на основание чл. 6д, ал.1, чл.65, ал.1, т.9 и чл.65б, т.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Проект на Наредба за отмяна на наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за отмяна на Наредба №8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян се публикува…

Проект на Наредба за изменение на наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.…

Проект на Наредба за изменение на наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и…

Проект на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян. На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от…

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до…

Проект на Наредба 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 05.01.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на…

Проект на Наредба 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел се предоставя възможност на…

Проект на Наредба 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА 11 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 15.10.2021 г. включително, да направят своите предложения и становища по текстовете на…

Проект на Наредба 3 за реда за упражняване правата на Община Троянв публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА 3 ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБЩИНА ТРОЯНВ ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ се предоставя възможност на заинтересованите…

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до…

Проект на наредба за изменение на Наредба №9 за управление на отпадъците на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 10.07.2021 г. включително, да направят своите предложения и становища…

Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на територията на община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 15.05.2021 г. включително,…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН се предоставя възможност на…

Проект на Наредба за изменение допълнение на Наредба №6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян

Проект на Наредба за изменение допълнение на Наредба №6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян. Файлът съдържа и МОТИВИ към проекта на Наредба за изменение допълнение на Наредба №6 за определяне размера на местните данъци на територията на община Троян.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook