Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложения за ОбС

Предложение за изменение и допълнение в Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян (21.01.2019 г.)

Предложение за изменение и допълнение в Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на община Троян (21.01.2019 г.)

Предложение за допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (РД-4086 от 15.11.2017 г.)

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС - Троян

Предложение за допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (РД-4086 от 15.11.2017 г.)

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС - Троян

Предложение относно приемане на Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет - Троян през 2017 г.

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС-Троян с Изх. № И-ОбС- 2 / 09.01.2017 г.

Предложение относно приемане на Програма за приоритетните въпроси, които предстои да бъдат разгледани от Общински съвет - Троян през 2017 г.

Предложение от Николай Тодоров - Председател на ОбС-Троян с Изх. № И-ОбС- 2 / 09.01.2017 г.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Файлът включва: 1. Предложение от Донка Михайлова - Кмет на Община Троян. 2. Мотиви за изменение и допълнение.

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (07.2016 г.)

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (07.2016 г.)

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook