Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Директорът на дирекция НП "Централен Балкан” запозна кмета с проект “Модел за управление на Централен Балкан”

15
Апр
2009
nela_rachevic.jpg
Национален парк Централен Балкан е избран за тестване на Модела, защото е едновременно: Защитена територия “национален парк”; Защитена зона за опазване на дивите птици; и Защитена зона за опазване на местообитанията от мрежата НАТУРА 2000. Избран е и защото предстои: Актуализиране на неговия десетгодишен План за управление и разработване на интегриран План за управление на защитените зони.Но ефективността на тези управленски документи и тяхната обществена приемливост могат да се осигурят само при активно участие на заинтересованите страни в процесите на разработка и прилагането им. Проектните дейности предвиждат да се приложи “Подход на съвместно управление” чрез формиране на Обществен консултативен съвет, включващ делегирани представители на основните заинтересовани страни и постигане на управленско партньорство за създаване, приемане и впоследствие - изпълнение на Дългосрочна визия за Централен Балкан и елементи от новите Планове за управление.Очакваните резултати : Приемането на Стратегически документ с основните дългосрочни цели на управление за период от 50 години; В страната има поне още 13 значими елемента от Националната екологична мрежа, които са едновременно защитени територии – национални и природни паркове. Успешното прилагане на избрания управленски подход за “Централен Балкан” е от значение и полза за тях, тъй като ще се предложи Модел на дългосрочно консолидиране и ангажиране на публичните партньори в управлението им.Проектът е разчетен за 18 месеца, предвидените дейности обхващат целеви групи с над 100 участника. Финансира се от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Разработката е на четвърто място сред седемте одобрени от постъпилите над 90 проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на неправителствени организации 2008 – 2010г.[Назад]
Последна промяна: 07:23, 15 Април 2009
Разглеждания: 2280

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook