Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

За провеждане на проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №2303, представляващ поземлен имот с идентификатор: 72309.234.2, попадащ в отдел/подотдел 4/“а“ и 4/“ж1“ в местността „Ялията“ по кадастралната карта на с. Терзийско, в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”. Прогнозното количество дървесина е по категории и цени по дървесни видове, посочени по-долу и при начална тръжна цена, без включен ДДС, общо в размер на 53557.00 лв. (петдесет и три хиляди петстотин петдесет и седем лева, нула нула стотинки)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 223

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook