Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян

Наименование на проекта

Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян.

Номер от ИСУН

BG05SFOP001-2.025-0222

Период на изпълнение

23.08.2022 – 23.12.2023

Дата на сключване на ДБФП

23.08.2022

Бенефициент

Обществен Компас

Партньор по проекта

Община Троян

Стойност

56 146,72 лв.

Кратко описание на проекта

Проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“ ще се изпълнява от сдружение Обществен КОМПАС в сътрудничество с община Троян и е иновативен отговор на значим социален проблем - обезлюдяването на малките населени места и загубата на младежки потенциал. Основната му цел е „Активизиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за задържане, мотивиране и развитие на младите хора в община Троян“, която поставя фокус върху създаването на условия за ефективни и прозрачни политики, базирани на актуални потребности и дефицити и демонстриране на младежкото гражданско участие в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на политики. За постигането на проектните цели са предвидени следните основни дейности:

1. Анализ на капацитета за взаимодействие с гражданското общество и нормативната база;

2. Разработване на стратегически инструменти и отправяне на препоръки за поощряване на гражданското участие;

3. Разработване на иновативен механизъм за обратна връзка, мониторинг и оценка;

4. Дейности за партньорско и прозрачно управление;

5. Дейности за повишаване на обществената информираност за гражданско участие.

Проектът е и в отговор на Европейската година за младежта 2022 г., за която ЕК насърчава дейностите за овластяване на младите хора и мобилизиране на участието им в политическите решения и процеси. Участието на младите хора е една от предпоставките за засилване на демокрацията и социалното сближаване, осигуряване на добро управление и гарантиране на политическата стабилност.

 

В дългосрочен план, дейностите ще имат добавена стойност върху цялостната общинска политика и управление. Проектът има значителен потенциал за устойчивост и мултиплициране както на местно ниво (за други социално-икономически сектори), така и на национално в други общини. И допринася за постигане на целите на ОПДУ и съответната приоритетна ос 2.

Дейности

  • Анализ на капацитета за взаимодействие с гражданското общество и нормативната база на общинската администрация и установяване на актуалните нагласи, потребности и очаквания на младежката общност от община Троян;
  • Разработване на стратегически инструменти и отправяне на препоръки за поощряване на гражданското участие и подобряване на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за задържане на младите хора в община Троян.
  • „Агора“ - разработване на иновативен механизъм за обратна връзка, мониторинг и оценка за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките за младежта в Троян;
  • Дейности за партньорско управление на общинската администрация, младежката общност, НПО и бизнеса, за илюстриране на ползите от гражданското участие при изпълнението на политики;
  • Дейности за повишаване на обществената информираност за гражданско участие, привличане на съмишленици и създаване на условия за устойчивост и мултиплициране на резултатите.

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 15:54, 13 Март 2024
Разглеждания: 297

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook