Приватизация на обособени части от дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл.1, ал.2, т.3 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол /ЗПСК/

Имот №053059 с площ от 1400 кв.м., представляващ “Обществен терен”, находящ се в местността “Долно Трапе” в землище на гр. Троян с ЕКАТТЕ 73198 (кв. “Балкан”), при граници:

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top